header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Požadavkem projektu byla změna vnitřní dispozice osobního nádraží pro potřeby cestujících a provozovatele tak, aby výsledkem bylo celkové oživení prostor nádraží a zvýšení komfortu. Důraz byl kladen na přístupnost budovy nádraží a poskytované služby. Jednalo se o celkovou rekonstrukci střední části objektu. Byly vybudovány nové prostory pro odbavení cestujících a přestavěny další nevyužité prostory. Vybudováním nového koridoru pro cestující došlo k přímému propojení železniční stanice s terminálem autobusového nádraží.
Vznikla nová společná odbavovací hala, pokladny a veřejné WC, s využitím prázdných prostorů v přízemní části pro doplňkové služby cestujícím. Nově upraveny jsou prostor pro prodej jízdních dokladů, hygienické prostory pro veřejnost i osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Vyřešen je i bezbariérový přístup do budovy a na nástupiště. Bylo také provedeno zateplení budovy a stropu pro celkovou optimalizaci hospodaření s energiemi. K tomu byl vyměněn i střešní plášť. V rámci venkovních úprav byla doplněna část chodníku v místě ubourané vstupní přístavby.
Opravená železniční stanice s novou, moderně a komfortně zařízenou halou pro cestující zpříjemňuje čekání na vlak nebo autobus všem obyvatelům i návštěvníkům tohoto průmyslového města.

  • Realizace proměny: září 2017 – říjen 2018
  • Iniciátor proměny: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Další partneři realizace proměny: České dráhy, a.s.; město Sokolov
  • Projektant: KV engineering spol. s r.o.
  • Realizační firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy