header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

První úvahy o zřízení železnice přes Veverskou Bítýšku spadají do roku 1868, kdy vznikaly plány na železniční spojení mezi Brnem a Havlíčkovým (tehdy Německým) Brodem. Projekt vypracoval inženýr Dr. Alois Samohrd, samotná koncese byla vydána 12. září 1910 a získal ji Dr. Cyril Seifert, který stál za výstavbou několika místních tratí. Výstavba tratě začala ještě před vydáním koncese 15. července 1910 a trvala sedm měsíců. 16. února 1911 byl mezi Kuřimí a Veverskou Bítýškou zahájen provoz, který na náklady majitele zajišťovala Brněnská společnost místních drah.
Výpravní budova se nachází v katastrálním území Kuřim na trati č. 250 Kúty – Brno – Havlíčkův Brod na traťovém úseku č. 2031. Jedná se o dvoupodlažní zděnou stavbu se sedlovou střechou. Nachází se v ní prostory provozní (dopravní kancelář, místnost technologie, pokladna, sociální zázemí zaměstnanců, prostor správy sdělovací a zabezpečovací techniky), prostory pro cestující veřejnost (čekárna, veřejné WC, komerční prostory) a tři bytové jednotky. Stanice je významným dopravním článkem v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.
Rekonstrukce navázala na již realizovanou část stavby bezbariérových přístupů a zahrnovala úpravy nádražní haly, pokladen, pracovišť a zázemí drážního personálu. Vedle pokladen vznikla místnost pro doplňkové služby pro cestující. Další práce souvisely zejména s obnovou povrchů, instalací inženýrských sítí a technických zařízení objektu. Rekonstrukcí prošla také vnější schodiště na uliční straně budovy a zpevněná plocha ze strany od kolejiště, včetně přístřešků. Podél budovy byla instalována dřevěná lamelová stěna, díky níž je dosaženo větší bezpečnosti cestujících.

  • Realizace proměny: říjen 2017 – srpen 2018
  • Iniciátor proměny: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Další partneři realizace proměny: Velký dík patří zaměstnancům, kteří ve stanici pracují a během oprav byli velmi vstřícní.
  • Projektant: Ing. arch. Štěpán Dokoupil
  • Realizační firma: Hroší stavby Morava a.s.; Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.; jako sdružení Rekonstrukce VB Kuřim

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy