header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Původní lávka byla postavena pouze jako provizorium v roce 1972, z obou stran byla zakončena schodištěm a měla nevyhovující šířku pouhých 1,9 m. V jarních měsících roku 2015 byla v rámci pravidelné kontroly označena spodní stavba stávající lávky stupněm VII. Z důvodu havarijního stavu musela být na krátkou dobu uzavřena. Po provedení nejnutnějších oprav, zejména se jednalo o zesílení podpěr lávky, mohla být lávka znovu otevřena veřejnosti. Byla však na konci své životnosti a nebylo ekonomické ji zásadně rekonstruovat.
Nová bezbariérová lávka, která je postavena jako oblouková s mezilehlou zavěšenou mostovkou, byla dokončena v říjnu 2018. Ocelová konstrukce skládající se z tří tisíc kusů byla vyrobena během tří měsíců ve Vítkovicích, k finální montáži následně došlo až na místě samém v Karlových Varech. V rámci závěrečné fáze výstavby nové lávky bylo nainstalováno a zprovozněno osvětlení, došlo k dokončení schodiště a nástupní plochy na jižní části stavby. Na obou stranách lávky je výtah, díky němuž je přístup na lávku a tedy i cesta mezi nádražím a Růžovým vrchem komfortnější a dostupnější i handicapovaným občanům.
Na výstavbu nové bezbariérové lávky navazuje revitalizace celého přednádražního prostoru, v rámci které se stavební práce dotknou celého veřejného prostoru, zejména komunikací, chodníků, nástupišť autobusové dopravy, přilehlého parkoviště, prostoru vedoucího k nové lávce a všech příjezdových komunikací.

  • Realizace proměny: 2017–2018
  • Iniciátor proměny: Statutární město Karlovy Vary
  • Investor: Statutární město Karlovy Vary
  • Projektant: PONTIKA s.r.o. - Ing. Jan Procházka, Ing. Marcel Zoufálek
  • Realizační firma: BÖGL a KRÝSL, k.s.; BAU-STAV a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy