header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

První veřejnou knihovnu na našem území postavili roku 1892 Svitavští (objekt dnes využívá muzeum), druhý byl Cheb. Díky odkazu chebského továrníka a významného měšťana Ing. Dominika Kreuzingera postavil knihovnu Franz Kraus podle projektu teplického architekta Maxe Loose. Provoz zahájila roku 1911. Knihovna je významnou památkou chebské secesní architektury. Nachází se v místě bývalého hradebního příkopu a je součástí městské památkové rezervace. Město ji v nedobrém stavu převzalo do majetku v roce 2003, se zánikem okresu. Roku 2010 byl objekt prohlášen za kulturní památku.
Opravy začaly v roce 2011. Následujícího roku proběhla oprava a výměna oken a vstupních dveří. V dalších letech byla opravena střecha, fasáda včetně restaurování plastiky a štukové výzdoby, do dřívější podoby se vrátila chodba až do prvního patra, a to díky restaurátorským opravám dekorů a fládrování dveří. Na své původní místo za hlavním vchodem byla po opravě instalována deska zakladatele, kterého v minulosti na čas vystřídal Ladislav Zápotocký. Opravy, po náročném odvlhčování zdiva suterénu, zakončila roku 2015 výměna plotu a úprava zahrady.
Městská knihovna v Chebu je nejstarší knihovnou na území Čech a Moravy, která byla již jako veřejná knihovna postavena a v původních prostorách nadále působí. To její hodnotu umocňuje. Stejně jako to, že ji mají občané města skutečně rádi. Kapacita budovy, přes existenci také druhého objektu knihovny v nedalekém sousedství, a absence bezbariérového přístupu již ovšem potřebám knihovny 21. století nevyhovuje. Město proto připravuje přístavbu (včetně rekonstrukce interiéru), která má být vhodně zakomponována do prostředí památkové rezervace s využitím blízkého opevnění s hradební věží.

  • Realizace proměny: 2011–2015
  • Iniciátor proměny: město Cheb
  • Investor: město Cheb
  • Projektant: rekonstrukce budovy: Ing. Jiří Benda, Cheb; zahrada: Ing. Vladimír Dufek
  • Realizační firma: výměna stavebních výplní: TERCOM s.r.o.; fasáda, oplocení, odvětrání spodní stavby: ALFAMIRA 2000, s.r.o.; restaurování fasádních prvků: GEMA ART GROUP a.s.;zahrada: Zahradní a parková spol. s r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy