header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Dům č. p. 92 sloužil po dvě stě let jako hospoda. Představuje nejstarší úpickou stavební památku, která od 50. let 20. století postupně chátrala. Po přelomu tisíciletí začaly první vyklízecí a opravné práce. V roce 2007 si objekt Dřevěnky pronajalo občanské sdružení Chalupění z Batňovic. Jeho hlavním záměrem bylo umístit do objektu muzejní expozici a galerii. V roce 2008 odkoupilo objekt město Úpice a začalo s celkovou rekonstrukcí.
Před samotným začátkem rekonstrukce bylo nezbytné provést řadu průzkumů: posouzení stavu dřevěných konstrukcí, stavebně-historický, statický, dendrochronologický a další. Na jejich základě byl stanoven režim prací, rozdělený podle jejich povahy a finančních možností investora. Část dřevěných konstrukcí byla dožilá, napadená dřevokazným hmyzem a houbami. Střechu pokrývala azbestocementová krytina a interiéry odpovídaly dlouholetému stavu bez údržby. Také dřevěné podlahy dosloužily.
Dnes je v přízemí umístěna přednášková místnost muzea a informační centrum. V prvním nadzemním podlaží se návštěvníci v expozici městského muzea a galerie seznámí s podobou interiérů i věcí lidového charakteru z druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století. Díky citlivému přístupu k rekonstrukci s důrazem na obnovu, zůstal architektonický ráz objektu zachován. Výraznou proměnu na vnějším vzhledu Dřevěnky představuje výměna azbestocementové krytiny za dřevěný štípaný šindel. Venkovní roubené stěny byly ošetřeny a vymazávky nabíleny vápnem. V podkroví je instalována výstava fotografií mapujících průběh rekonstrukce.

  • Realizace proměny: 2008–2018
  • Iniciátor proměny: město Úpice
  • Investor: město Úpice; Ministerstvo kultury ČR; Královéhradecký kraj
  • Další partneři realizace proměny: Městské muzeum a galerie Julie Mezerové v Úpici
  • Projektant: Lubor Grund
  • Realizační firma: Martin Zeman - TES 98; MARATONSTAV a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy