header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Poutní cesta z Březnice na Svatou Horu vznikla přibližně v polovině 17. století. Jezuité přišli do Březnice v roce 1630, aby zde upevnili katolickou víru. Pozvali je majitelé březnického panství Přibík Jeníšek z Újezda a jeho manželka Kateřina Lidmila z Talmberka. V roce 1647 získali jezuité do své správy také Svatou Horu a obě místa propojila poutní cesta tvořená šestnácti zděnými kapličkami. Kapličky měly na přední straně vyobrazení jednotlivých zastavení modlitby tří růženců. Na jejich zadních stranách se nacházely portréty českých zemských patronů. Původním obrazem na v pořadí druhé kapličce byla malba Zvěstování Panně Marii. Na druhé straně, směrem k Příbrami, obraz sv. Václava na koni.
Město Březnice provedlo v roce 2017 opravu kapličky. Došlo k opravě degradované omítky a poškozené prejzové střechy. Odfouklá omítka byla odstraněna a nově doplněna a natřena. Kovový kříž na střeše byl opraven a natřen. Došlo i k úpravě terénu okolo kapličky.
V roce 1965 byla kaplička prohlášena kulturní památkou. V roce 2017 inicioval starosta Březnice Ing. Petr Procházka opravu kapličky za finanční podpory z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek.

  • Realizace proměny: září – říjen 2017
  • Iniciátor proměny: Ing. Petr Procházka, starosta Březnice
  • Investor: město Březnice; Středočeský kraj – Středočeský fond kultury a obnovy památek v rámci tematického zadání Obnova památek
  • Realizační firma: RIOS Příbram s.r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy