header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Výjimečné členění města Mariánské Lázně je založeno na systému vzájemně propojených lázeňských parků v údolí Úšovického potoka. Parky vznikaly postupně s cílem vytvořit na sebe navazující plochy zeleně. Návštěvníkům se tak zpřístupnily jednotlivé léčivé prameny s možností procházky v příjemném přírodním prostředí, která je součástí léčebného procesu. Dlouhou dobu však nebylo možné dojít až k prameni sv. Antoníčka, který se nachází na jižním okraji města. Mezi pramenem a vycházkovými pěšími trasami se táhnul pás neprostupných, silně podmáčených ploch po léta neudržované zeleně.
V okolí Antoníčkova pramene existoval parčík, který však již nesplňoval požadavky na kvalitní veřejný prostor. Komunikace z litého asfaltu neodpovídaly pěším trasám a vznikaly tak průšlapy v již vyžilém trávníku. V důsledku přerostlých keřových skupin působil park nepřehledným a neudržovaným dojmem. Cílem Správy veřejné zeleně byla revitalizace parku včetně jeho altánu a propojení této lokality podél Úšovického potoka se stávajícími lázeňskými parky. Vznikly nové chodníky, několik vodních tůněk, dětské hřiště a byl doplněn i vhodný mobiliář.
Realizace probíhala postupně v etapách a celkově byly proměněny tři samostatné, ale přitom vzájemně propojené plochy veřejné zeleně. Jedná se o park za EkoAkváriem s dětským hřištěm, park u dětského domova s vodními tůněmi, který pak přímo navazuje na nově rekonstruovaný parčík u Antoníčkova pramene. Proměnou těchto dříve nepřístupných a málo využívaných ploch zeleně na plnohodnotný veřejný prostor vhodný k procházkám a krátkodobé rekreaci obyvatel a návštěvníků došlo k celkovému oživení této části města.

  • Realizace proměny: prosinec 2016 - květen 2019
  • Iniciátor proměny: Správa veřejné zeleně města Mariánské Lázně
  • Investor: město Mariánské Lázně
  • Projektant: Ing. arch. Pavel Petrák; Ing. Zora Rákosová
  • Realizační firma: Zahradní a parková spol. s r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy