header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Myšlenka obnovení Milíčovy kaple se zrodila díky místnímu sboru, nadšení občanů Malešic a v neposlední řadě díky nápadům ak. arch. Davida Vávry. V roce 2014 nabídla Českobratrská církev evangelická místnímu sboru chátrající objekt k odkoupení. Ten nabídku přijal a v roce 2015 se rozhodl kapli opravit, vrátit do ní duchovní život a také zbudovat multifunkční prostor pro občanské aktivity, kde se církevní bude setkávat s civilním. Hlavní snahou ovšem bylo zachránit historicky cenný objekt, který postavil arch. Bohumil Bareš v nelehké době 50. let 20. století. Malešičtí tehdy postavili kapli svépomocí, což v té době představovalo odvážný čin.
Nejprve byla odstraněna náletová zeleň. Díky tomu se objevila dominanta průčelí kaple. Finanční prostředky na rekonstrukci kaple obdržel sbor z darů českých a zahraničních evangelických církví a z internetového sbírkového portálu HitHit. Pomohla i řada jednotlivců. Obnovu podpořil i ak. arch. D. Vávra a občanské iniciativy Malešic. Bez mravenčí práce kazatelky a členů sboru by proměna byla těžko realizovatelná.
Díky rekonstrukci vyniklo trojúhelníkové průčelí. Trojosé vstupní oblouky zdůrazňuje nové schodiště pískovcového vzhledu, které respektuje jednoduchost a skromnost kaple. Opravené boční fasády odrážejí služebnou náplň liturgického prostoru. Svážky po stranách schodiště jsou osazeny pnoucím barvínkem. Štíhlý vzhled jalovce podtrhuje vertikálu věžičky a v protiváze na opačné straně schodiště je krychlička buxusu, která zrcadlí siluetu budoucí přístavby.

  • Realizace proměny: únor – listopad 2017
  • Iniciátor proměny: Kazatelka Mgr. Eva Šormová; Kurátorka MUDr. Eva Kejřová; Zdar Šorm; ak. arch. David Vávra
  • Investor: Ochranovský sbor při ČCE v Praze
  • Další partneři realizace proměny: Evropská kontinentální provincie Jednoty bratrské
  • Projektant: ak. arch. David Vávra; Ing. arch. Robert Daněk; Ing. arch. Zuzana Rákosníková
  • Realizační firma: MONOLIT Praha, spol. s r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy