header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V malé obci Buš se u lípy scházeli lidé ve všedních dnech, ale i při posvícení, dožínkách a jiných příležitostech. Byl tu špýchar, hostinec, obchod, kovárna, veřejná studna, chudobinec, později hasičská zbrojnice, zastávka autobusů a obecní úřad. Místo se s lety proměnilo mnohokrát, ani dnešní lípa není první na svém místě, navždy ale zůstane centrem obce a místem, kde se lidé budou i nadále rádi setkávat. Za socialismu byl prostor kolem lípy necitlivě vyasfaltován. Nepřehlednost a nebezpečné situace, způsobené řidiči bezohledně parkujícími co nejblíže vchodu do hostince, trápily nejen starostu. Řešení přinesla studentka architektury. Lípa by neměla stát uprostřed asfaltových komunikací. Měla by být součástí zklidněné pěší či parkové zóny.

Zastupitelstvo obce návrh přivítalo, oslovená projekční kancelář vypracovala několik variant, které řešily podobu pěší zóny, usměrnění dopravy a parkování. Po dlouhé diskuzi byla vybrána varianta klidové plochy bez parkovacích míst (blízko je parkoviště). Během příprav byl návrh doplněn o osazení pítka a instalaci originálního uměleckého díla věnovaného lokálnímu přírodnímu prvku. Akademický sochař Miro Požár jeho podobu ztvárnil spojením bloků hořického pískovce s podsvíceným sklem znázorňujícím nedalekou řeku Vltavu.
Mezi lípou, zahrádkou hostince a hasičskou zbrojnicí s přilehlým pomníkem, kde se vždy konaly tradiční obecní akce, vznikla příjemná a bezpečná plocha nejen pro chodce. Pořádají se zde setkání občanů při rozsvícení lípy jako vánočního stromu a dalších oslavách. Bušské posvícení s jarmarkem a celodenním programem každoročně navštíví stovky lidí. Instalované lavičky a pítko jsou oázou pro projíždějící cyklisty, neboť obec leží na evropské cyklistické trase.

  • Realizace proměny: červen 2018
  • Iniciátor proměny: Jana Fišarová – studentka architektury, Ing. Miloslav Laštovka – starosta obce
  • Investor: revitalizace celého prostoru - obec Buš; socha Vltava - Středočeský kraj - Středočeský Fond hejtmana a Zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“ 
  • Další partneři realizace proměny: Občané obce Buš
  • Realizační firma: LUCIDA s.r.o., ALSTAP s.r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy