header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Vodárenská věž, jedna z dominant města, byla postavena v roce 1928 dle projektu J. V. Hráského a architekta Františka Jandy. Na rozdíl od mnoha jiných vodárenských věží počítali autoři od počátku s jejím využitím pro turistické a rekreační účely. Jedná se o významnou technickou a architektonickou památku meziválečné architektury. V roce 1977 přestal vodojem sloužit svému účelu zásobování části města pitnou vodou a objekt začal chátrat. Věž byla opuštěná, zdevastovaná a veřejnosti nepřístupná. Její spodní část „sloužila“ jako skládka, horní část naopak jako gigantický holubník.
Po roce 1989 prodala vodohospodářská společnost nevyužívaný vodojem soukromníkovi, ten jej ovšem v brzké době opět prodal. Vedení města došlo, že tento symbol Kolína je možné zachránit, pouze pokud se navrátí do jeho majetku. Po dlouhých jednáních se městu podařilo v r. 2005 objekt získat a provést základní záchranné práce. V roce 2010 byl vodojem prohlášen za kulturní památku. V letech 2014–2015 město Kolín realizovalo kompletní rekonstrukci, která rozvinula původní ideu autorů využití objektu pro turistické a rekreační účely.
Vodárna byla otevřena veřejnosti v září 2015 jako rozhledna, je zde umístěno i malé informační centrum. Součástí třetího nadzemního podlaží je expozice zaměřená na Kolín jako industriální město. Mezi třetím a čtvrtým nadzemním podlažím se v rámci vodárenské věže nachází prostor, kde byla uchovávána voda. Návštěvníkům se odhalil dosud nepřístupný prostor, který je využit pro audiovizuální expozici zaměřenou na téma vody. V nejvyšším podlaží je umístěno vyhlídkové panorama – popsány jsou cíle v okolí a mezi okny jsou umístěny obrazovky s videoprezentací o zajímavostech v okolí.

  • Realizace proměny: 2014–2015
  • Iniciátor proměny: město Kolín
  • Investor: ROP NUTS II Střední Čechy
  • Projektant: Kutnohorská stavební, s.r.o. 
  • Realizační firma: BUILDING Agency s.r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy