header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V jádru gotický, renesančně přebudovaný hrad Grabštejn ve svém nitru ukrývá architektonický i kulturně-historický skvost – kapli sv. Barbory s bohatou manýristickou malířskou výzdobou. Na počátku 90. let 20. století byla Ministerstvem kultury, Státním ústavem památkové péče, dobrovolnými a dobročinnými skupinami, spolky a organizacemi (zejména obecně prospěšnou společností BENEFIČNÍ KONCERTY GRABŠTEJN spolupracující s OÚ Chotyně a MěÚ Hrádek nad Nisou), zahájena desetiletá rekonstrukce hradu, v jejímž rámci byla také obnovena a zrestaurována kaple sv. Barbory.
Roku 1996 byla vysoká vlhkost poškozující nejen malby v kapli sv. Barbory odstraněna odvětrávacími kanálky v podlaze. Postupně se restaurovaly kamenné prvky a mobiliář, byla znovu vytvořena kopie ztraceného oltářního obrazu „Madona pod pomerančovníkem“ z dílny Lucase Cranacha a kopie gotické sochy sv. Barbory. (Její originál byl nalezen M. Winzelerem v r. 2013 v depozitáři Oblastní galerie v Liberci a zrestaurován na počátku r. 2015 z výtěžku Benefičních koncertů, o.p.s.) Po průzkumu maleb bylo v r. 2005 započato jejich restaurování provedené týmem M. Martana. Restaurátorské práce byly ukončeny v r. 2009.
Od r. 2009, kdy byly ukončeny restaurátorské práce v kapli sv. Barbory, je tento sakrální prostor přístupný veřejnosti. Konají se zde prohlídky pro veřejnost, drobné svatební obřady, občas i komorní koncerty či bohoslužby, při nichž je možno slyšet zvuk originálního varhanního pozitivu vyrobeného roku 1692 v dílně neznámého žitavského varhanáře.

  • Realizace proměny: 2005–2009
  • Iniciátor proměny: Státní ústav památkové péče
  • Investor: Ministerstvo kultury ČR, Státní ústav památkové péče, BENEFIČNÍ KONCERTY GRABŠTEJN o.p.s.
  • Další partneři realizace proměny: Luděk Vele, Ateliér restaurátora Martina Martana, Ateliér GIRSA AT - Girsa, Hanzl, Strnadová
  • Projektant: Ateliér GIRSA AT
  • Realizační firma: Ateliér restaurátora Martina Martana

www.hrad-grabstejn.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy