header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Město Písek se v r. 2001 rozhodlo rekonstruovat parter obvodové linie historického centra města, a to ve čtyřech navazujících etapách.
Autorem rekonstrukce je akademický architekt Karel Lapka a kolektiv. Architekt Lapka se se svými spolupracovníky v letech 2005 až 2013 podílel na návrzích úprav a rekonstrukcí dalších lokalit v historickém centru Písku. V návaznosti na rekonstrukci Sladovny to byly promenáda mezi Kamenným mostem a elektrárnou, hradební příkop a parkány, Komenského ulice, Fügnerovo náměstí a lokalita Bakaláře.
Obvodová linie historické jádra města Písek je ohraničena na západě nábřežím řeky Otavy a okruhem zeleně kopírujícím průběh původních městských hradeb. Navazující rekonstrukcí městské infrastruktury a úprav veřejných prostorů byl vytvořen propojený funkční celek pěších komunikací, odpočinkové zeleně a racionálního dopravního řešení. Rekonstrukce nedegraduje základní dopravní systém města, ale přispívá k jeho zklidnění a ve vybraných částech řešeného území upřednostňuje dopravu pěší před automobilovou.

  •  Realizace proměny: 2005–2017
  • Iniciátor proměny: Město Písek
  • Investor: Město Písek, Společný regionální operační program, ROP Jihozápad
  • Projektant: Akad. arch. Karel Lapka, Akad. arch. Ing. Kateřina Vávrová, Ing. Petr Zítek
  • Realizační firmy: Strabag a.s., STAREKO CZ Písek s.r.o., Casta dopravní stavby s.r.o., ROBSTAV stavby, k.s.

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy