header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Vodní hrad Lipý byl založen rodem Ronovců koncem 13. století na ostrově mezi slepými rameny řeky Ploučnice. Osudy hradu jsou úzce spjaty s historií města, které pravděpodobně nechal vystavět nejslavnější z rodu Ronovců, Jindřich z Lipé. Na počátku 16. století byl hrad přestavěn na zámek, avšak od 17. století již zůstal na okraji zájmu šlechty a postupně chátral. V průběhu staletí pak sloužil mnoha různým účelům, mj. zde byla např. cukerná rafinerie, až byl jeho osud zpečetěn roku 1957, kdy byla zchátralá zámecká budova odstřelena. Z původní stavby zůstalo pouze unikátní sklepení, část hradeb a východní branská věž.
Hlavním iniciátorem záchranných prací na počátku 90. let byl tehdejší starosta města, pan Mgr. Zdeněk Pokorný. Práce trvaly několik let a předcházel jim i rozsáhlý archeologický průzkum vedený doc. PhDr. Františkem Gabrielem, Ph.D., při němž byly odkryty důležité doklady o počátcích osídlení a kolonizaci středověké České Lípy. Touto proměnou se tak obohatilo město o významnou část poznatků a o krásný, turisticky atraktivní prostor.
V roce 2003 byl hrad po jedenáctiletém archeologickém průzkumu a revitalizaci zpřístupněn veřejnosti. Pro návštěvníky je zde připraven prohlídkový okruh s průvodcem, který zahrnuje prohlídku nádvoří s prezentací pozůstatků hradní architektury, návštěvu unikátních hradních sklepení a prohlídku jediné dochované stavby hradu Lipý – branské věže, kde je instalována expozice připomínající život na hradě Lipý na přelomu 19. a 20. století. V průběhu roku se zde koná rovněž řada kulturních a společenských akcí.

  • Realizace proměny: Obnova torza vodního hradu byla zahájena v 90. letech 20. století a probíhá prakticky dodnes.
  • Iniciátor proměny: Mgr. Zdeněk Pokorný, hybatelem proměny je po celou dobu obnovy město Česká Lípa jako vlastník objektu
  • Investor: Město Česká Lípa, Ministerstvo kultury ČR

www.lipy.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy