header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Kasárna spoluvytvářela historii posádkového města Uherské Hradiště téměř 70 let. Vlastnická práva k areálu začalo město uplatňovat od dubna 2002, kdy se po nesnadných jednáních stalo jeho jediným majitelem. Existence tak rozlehlého a opuštěného území (jedná se o 17 ha) představovala pro město příležitost i hrozbu zároveň. Příležitost v případě, podaří-li se využít jeho potenciál pro další rozvoj města a ke zlepšení kvality života jeho obyvatel. Hrozbu pak tehdy, nebude-li naplněn smysluplnými a udržitelnými aktivitami.
Idea přeměny byla poprvé koncipována v roce 1998. Vize budoucího využití předestřela urbanistická studie „Koncepce využití areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti“ z roku 2003, která areál rozdělila do tří základních částí, obytné, vzdělávací a obchodní. Studie byla podrobena veřejné diskusi a následně schválena zastupitelstvem. Souběžně probíhala tvorba nového územního plánu, který již reflektoval tuto zásadní změnu funkčního využití. To byl jeden z klíčových předpokladů rychlého zahájení procesu komplexní revitalizace areálu.
Výsledkem projektu je nová městská čtvrť, která se skládá ze zóny obchodní, vzdělávací (vysokoškolský areál, studentské koleje, menza a centrum pro celoživotní vzdělávání) a obytné. Další objekty jsou využity pro sídla soukromých firem, jeden zakoupil a rekonstruoval Zlínský kraj pro speciální školu. Poslední výraznější investice byly dokončeny v letech 2010 až 2011, kdy město přeměnilo bývalou střelnici na městský park a někdejší shromaždiště vojáků na Zelené náměstí. Součástí areálu jsou i budovy s nájemními a chráněnými byty.

 

 • Realizace proměny: 2. 5. 2004 – 30. 12. 2011
 • Iniciátor proměny: Město Uherské Hradiště
 • Investor: Hlavním investorem je město Uherské Hradiště. Přehled významných projektů:
  2004 - Chráněné byty na Štefánikově ulici (dotace MMR)
  2004 - Byty pro příjmově vymezené občany (dotace SFRB)
  2006 - Regionální vzdělávací centrum – vysokoškolský areál (dotace SROP)
  2006 - Centrum celoživotního vzdělávání (dotace SROP)
  2008 - Revitalizace ulice Verbířská (dotace ROP Střední Morava)
  2010 - Přeměna bývalé vojenské střelnice na městský park (dotace IOP)
  2010 - Revitalizace Zeleného náměstí (dotace IOP)
 • Další partneři realizace proměny: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, MARLIN, s.r.o.
 • Projektant: G G ARCHICO a.s.

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy