header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Původní výpravní budova pochází z roku 1845 (stavba byla zahájena už v září 1843) a v průběhu let byla postupně rozšiřována o čekárnu, kancelář a byt. Zachovala si však původní architektonický ráz drážní budovy, postavené z režného zdiva, které lépe odolávalo povětrnostním vlivům a bylo méně náročné na údržbu. Štěpánovem prochází páteřní koridorová trať č. 270 Olomouc-Praha. Železniční stanice, která se nachází v jižní části obce, byla v letech 2002–2004 kompletně rekonstruována. Částečnou opravou prošla i nádražní budova.
Před opravou byla výpravní budova v zanedbaném stavu. Celkový vzhled fasády objektu odpovídal svému stáří. Závažným problémem byla zemní vlhkost, která pronikala do stěn budovy a způsobovala tak závažnou degradaci stěn, omítek i zdiva. Znatelně se vlhkost projevila také v interiéru. Střešní krytina i bednění byly ve špatném technickém stavu, v některých místech již neplnily svou funkci. V rámci stavby prošla výpravní budova kompletní výměnou střešní krytiny spolu s opravou tesařských částí krovu. Součástí opravy bylo i provedení nové elektroinstalace a ochrany před úderem blesku, instalace vytápění pomocí nového plynového kotle s rozvody a rekonstrukce veřejných WC.
Oprava výpravní budovy oživila původní architektonický vzhled a zlepšila kulturu cestování pro cestující veřejnost. Díky nájemcům je budova nádraží živou stavbou, snížilo se riziko vandalismu a stavba včetně okolí se opět stala jedním ze symbolů obce. Na podzim roku 2017 byly opravené prostory předány do užívání obci. Dnes zde sídlí obecní spolky – např. kroužek mladých myslivců Poštolky. Obec se zároveň stará o prostory pro cestující včetně nově zrekonstruovaných veřejných WC.

  • Realizace proměny: 5. 5. 2017 – 5. 9. 2017
  • Iniciátor proměny: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Další partneři realizace proměny: obec Štěpánov
  • Projektant: TAPA projekt, s.r.o.
  • Realizační firma: VHH THERMONT s.r.o.

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy