header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

v

Nábřeží na Vodních valech a park u Smetanova domu se nacházejí nedaleko historického centra Litomyšle. Ještě na začátku 20. století bylo okolí říčky Loučné plné života, pozdější necitlivé zásahy ale zapříčinily, že se život z nábřeží postupně vytratil. Více využívané bylo jen dětské hřiště. Proměnu celé lokality inicioval místní spolek Generace 89 a město Litomyšl. V roce 2011 město získalo finanční a odbornou podporu od Nadace Proměny Karla Komárka. Odstartovala tak rozsáhlá rekonstrukce, jejímž cílem bylo vrátit na nábřeží život, a zároveň více propojit řeku s městem.
Do projektu se po celou dobu zapojovali prostřednictvím nejrůznějších aktivit místní lidé. V úvodu se nejprve uskutečnil rozsáhlý průzkum názorů, z nějž vyšlo zadání pro architektonickou soutěž. Zvítězil návrh z ateliéru Rusina Frei architekti. V dalších etapách projektu se do něj promítaly podněty úřadu i místních obyvatel, kteří měli opakovaně možnost diskutovat o řešení prostoru přímo s autory návrhu – při projednáních nebo komentovaných procházkách. Diskuze následovaly při každém posunu v projektu, klíčovým tématem bylo například nové dětské hřiště od výtvarníků Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského.
Dnes je nábřeží moderním městským prostorem, přírodní kouzlo říčního koryta zůstalo zachováno. Architekti propojili původně oddělené prostory ulice Vodní valy, nábřeží, řeky a parku u Smetanova domu. Těžištěm proměny se stala nábřežní promenáda s originálním dětským hřištěm, lemovaná červenou zídkou, do níž jsou vepsány vzpomínky lidí, kteří tu kdysi vyrůstali. Lepší přístup k řece i nové možnosti jejího přechodu umožňují kamenný brod, nová visutá lávka a sklápěcí mola připomínající někdejší máchadla. V parku u Smetanova domu vyrostl pavilon se zelenou střechou jako zázemí pro společenské události a kulturní slavnosti.

  • Realizace proměny: 2012–2017
  • Iniciátor proměny: Město Litomyšl a spolek Generace 89
  • Investor: Město Litomyšl, Nadace Proměny Karla Komárka
  • Projektant: Rusina Frei architekti; krajinářští architekti Mirka Svorová a Ing. Jakub Finger (atelier Partero); výtvarníci MgA. Pavla Sceranková, Ph.D. a doc. MgA. Dušan Zahoranský; grafické studio Colmo
  • Realizační firma: Sdružení: Společnost Litomyšl Loučná EUROVIA – VYKRUT

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy