header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Farní zahrada v dávné historii byla součástí areálu kláštera, který zanikl v 15. století. Na jeho místě Pernštejnové vystavěli pozoruhodný mramorový kostel Povýšení svatého Kříže a patrně i faru, k jejíž stavbě prvotně využili i zdivo klášterních budov. Fara byla před započetím projektu opuštěná a v havarijním stavu, zahrada zavřená starými plechovými nevzhlednými vraty. Místo budoucí Zahrady Ticha bylo zcela zarostlé a neprostupné a mladší doubravničtí ani netušili, že existuje. V roce 2009 vedoucí junáckého oddílu Robinsoni – Ing. Josef Vojta – nabídl farnosti, že junáci zahradu vyčistí od odpadků a náletů a se svolením farnosti by pak zahradu spoluužívali.
Nadaci Partnerství se rozhodla projekt podpořit finančně, uhradila zemní a zednické práce, likvidaci mnoha odpadků i staré betonové garáže nebo osazení květin. Obnova vyžadovala různá povolení včetně archeologického průzkumu a závazného stanoviska. Bylo třeba místo ohradit od silnice. Proto byla podle požadavků památkářů místními řemeslníky postavena kamenná zídka, která je téměř k nerozeznání od okolních historických. Byly vybrány květiny, keře a stromy, které patří k místně původním druhům. Lavičky byly zvoleny tak, aby působily přirozeně a zároveň přiměřeně k majestátu areálu. Na zahradě pracovaly dobrovolnicky doslova všechny generace od dětí až po důchodce.
Zahrada je nejkrásnějším koutem v samém centru městyse. Její intimní atmosféra s výhledem na nádherný kostel a faru uprostřed lesnatých kopců poskytuje dnes nenahraditelné místo k pookřání obyvatelům Doubravníku, Robinsonům, dětem ze základní a mateřské školy, maminkám s dětmi i turistům. Pořádají se zde svatební obřady, setkání po koncertech, divadelní představení, dětské dny...
Jedním z největších vnosů však je zkušenost zejména dospívajících, kteří vlastním nápadem a prací přispěli k obnově tak krásného a užitečného místa, i když mnohdy docházely síly, a také spolupráce různých generací, kde se místní lidé mohli navzájem poznat a naučit se spolu pracovat.

  • Realizace proměny: 6. 9. 2010 – 30. 9. 2011
  • Iniciátor proměny: Junák Doubravník – Robinsoni
  • Investor: Římskokatolická farnost Doubravník, Nadace Partnerství
  • Další partneři realizace proměny: Biskupství brněnské, Městys Doubravník, všichni členové Junáku – Robinsoni, farníci, Bohuslav a Vlastislav Šikula, Zemní práce-Zdeněk Lukášek, Umělecká kovárna Jaitner, Archaia z.ú., Ing. Dagmar Fetterová, Mgr. Martin Nawrath, Bc. Eva Patloková
  • Projektant. Ing. arch. Klára Dufková
  • Realizační firma: dobrovolníci

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy