header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Železniční stanice Ivančice je železniční stanicí na trati 1281 Moravské Bránice – Oslavany odbočující z větve trati 1271 Zastávka u Brna – Hrušovany nad Jevišovkou. Slavnostní zahájení provozu dráhy z Moravských Bránic do Oslavan se uskutečnilo 14. července 1912. Před opravou byla výpravní budova v zanedbaném stavu. Celkový vzhled fasády objektu byl zchátralý. Klempířské konstrukce byly poškozené, lapače střešních splavenin buď chyběly, nebo byly nefunkční. Okna i dveře byly za hranicí životnosti. Střešní krytina i podkladní bednění byly poškozené. Čekárna pro cestující byla značně opotřebovaná a nevyhovovala dnešním standardům.
Oprava výpravní budovy byla zahájena v roce 2007 výměnou oken a dveří a opravou WC pro veřejnost. V roce 2010 byla zpracována projektová dokumentace na velkou opravu výpravní budovy, z důvodu nedostatku finančních prostředků byly práce rozděleny na více etap. První z nich byla dokončena v roce 2013 a obnášela opravu elektroinstalací, opravu střešních plášťů a dřevěného přístřešku, zateplení podkrovní části, dlažba pod přístřeškem. K další etapě bylo přikročeno v roce 2016 a dokončena byla v dubnu 2017, kdy byla provedena oprava fasády se všemi prvky včetně osvětlení, zpevněných ploch, čekárny a dokončení elektroinstalací v bytech.
Oprava výpravní budovy zlepšila celkovou kulturu cestování. Smyslem bylo zamezit další degradaci konstrukcí, výrazně zlepšit technický stav budovy a zvýšit standard pro cestující, kteří mohou využívat vnitřní i venkovní mobiliář.

  •  Realizace proměny: 20. 10. 2007 – 28. 4. 2017
  • Iniciátor proměny: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Projektant: Ing. Ondráček
  • Realizační firma: SEŽEV facility s.r.o.

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy