header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Chrám svatého Jakuba v Brně patří mezi výjimečné sakrální stavby, a to nejen svým neobyčejným architektonickým pojetím, jakožto jedna z mála halových staveb na Moravě, nebo svou neopakovatelnou atmosférou, ale také jako místo nedílně spjaté s dějinami města a jeho kulturním životem.
Interiér kostela byl naposled opravován v roce 1969 a v posledních letech bylo znát, že si zaslouží novou „generálku“. Vybízel k ní i havarijní stav elektroinstalace a řada dalších skutečností, které potřebovaly léčebný zásah odborníků. V letech 2015–2016 se farnost rozhodla realizovat projekt oficiálně nazvaný Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně – „Monumentum sacrum Brunense“.
Nepříznivý stav se podařilo zvrátit prostřednictvím finanční podpory z grantu EHP/Norsko. Dotace posloužila k větší stavebně-restaurátorské obnově umělecky i historicky výjimečného interiéru a zpřístupnění unikátních historických krovů a místnosti ve věži, kde byla instalována expozice věnovaná dějinám kostela i města. Rozsáhlé restaurátorské práce spočívaly v řemeslně náročné obnově hlavního i bočních oltářů a dalšího cenného mobiliáře, a také ve výmalbě kleneb a restaurování kamenosochařských prvků. Celková koncepce obnovy se pokusila navrátit interiéru podobu z konce 19. století, kdy proběhla regotizace chrámu.
Chrám svatého Jakuba v Brně je přístupný a bezbariérový. Konají se zde pravidelné bohoslužby, koncerty duchovní hudby a výstavy. Je otevřený každý den od 7 do 20 hodin, nejen věřícím, ale také poutníkům a turistům. Ti nyní mohou nově obdivovat nejen rekonstruovaný interiér chrámu, ale také expozici, která jim představí vzácné rukopisy, unikátní historické fotografie, jedinečnou konstrukci krovu a zvony. Kostelem návštěvníky provede některý z přítomných či virtuálních průvodců, který je seznámí s historií chrámu a jeho pamětihodnostmi a poodhalí jeho duchovní poselství.

  • Realizace proměny: 1. 1. 2015 – 30. 4. 2016
  • Iniciátor proměny: Mgr. Václav Slouk, Ing. Hana Donné, Martina Petříková
  • Investor: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Brno, Grant EHP a Norských fondů 2009-2014, Jihomoravský kraj
  • Realizační firma: ARCHATT, s.r.o., S:LUKAS s.r.o.

www.encyklopedie.brna.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy