header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Pro mnoho ronovských obyvatel je park na Chittussiho náměstí místem, kde tráví chvíle odpočinku, anebo jej naopak jen rychle proběhnou na cestě za prací nebo jinými povinnostmi. Ale snad každý si musel povšimnout velké proměny, kterou park prodělal od srpna 2015 do dubna 2016. A impuls k obnově a revitalizaci parku vzešel z podnětu občanů.
Dle záznamů městské kroniky park na jižní straně kostela vznikl už v roce 1908 u příležitosti oslav 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. V roce 1916 město pojmenovalo park po novém císaři – Park Arcivévody Karla Fr. Josefa. Pojmenování se však neujalo.
Současný park diagonálně protínala asfaltová silnice lemovaná břízami. Mnoho stromů v parku bylo dožilých a některé i nebezpečné pro své okolí. Kašna si již delší dobu říkala o generální opravu a letitý mobiliář byl značně opotřebovaný. Nastal čas zamyslet se nad budoucností parku. Shodou šťastných náhod město oslovilo Ing. Vladimíra Dufka Dufka ze Zahradní a parkové společnosti, který zpracoval koncepční studii náměstí a následně ji představil našim občanům. Dalším zásadním posunem směrem k realizaci bylo získání dotace na úpravu zeleně ze Státního fondu životního prostředí. Posledním krokem byl výběr realizační firmy, kterou se stala Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. z Hlinska.
V parku se začaly dít velké změny. Bagry se zakously do nevzhledného asfaltu silnice, která byla nahrazena mlatovou cestou. Přestárlé a neperspektivní stromy a dřeviny uvolnily místo pro novou výsadbu včetně květinových záhonů. V opravené kašně začala cirkulovat čistá voda. Centrum parku je vydlážděno odsekovou dlažbou a doplněno osobitým mobiliářem z povětrnostně odolné oceli Corten. Zrušením automobilové dopravy se z parku stalo klidné a bezpečné místo pro odpočinek a relaxaci místních občanů i turistů. Nově je to i místo setkávání při vánočních, velikonočních a mnoha dalších kulturních akcích.

  • Realizace proměny: srpen 2015 – duben 2016
  • Iniciátor proměny: Město Ronov nad Doubravou
  • Investor: Město Ronov nad Doubravou, SFŽP
  • Projektant: Zahradní a parková spol. s r.o.
  • Realizační firma: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy