header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Prostranství naproti divadlu ve Hvozdné je symbolickým i faktickým středem obce. Historicky zde byly domky, které se úpravou průtahu hlavní silnice obcí zbouraly, a tak vznikl prostor, který byl nějaký čas žlebem, dokonce i se skládkou. V roce 2002 se jej podařilo rekultivovat, čímž vznikla nová plocha, která čekala na příhodnou dobu pro vytvoření adekvátního reprezentativního středu obce. Protože Divadlo funguje jako víceúčelová budova obce a hned vedle je i nově upravené dětské hřiště, je zde stále živo. Mimoto si zajímavého prostoru všiml i spolek Valašský názor, který by zde chtěl postupem času umístit výstavu soch pod širým nebem.

Nové řešení jsme tvořili spontánně, ve spolupráci s veřejností i dětmi z místní ZŠ. Výsledky jsme předložili projektantovi Ing. Janu Divilovi, který částečně akceptoval předložené požadavky. Jeho návrh byl předložen k veřejnému projednání a k posouzení zastupitelstvu obce, které se s návrhem ztotožnilo. Prováděcí projekt zpracoval Ing. Josef Říha a vydání stavebního povolení se podařilo získat dotaci ze Zlínského kraje. Pak již nic nebránilo, aby vybraná firma ALSPO Zlín stavbu realizovala.

Nové řešení spočívá ve vytvoření zpevněné plochy sestávající z velkých dlažebních kostek. Na ni navazuje zámková dlažba, přístupové chodníky s opěrnou zdi i odstavná plocha pro automobily. Nezbytné byly nové inženýrské sítě a vybavení mobiliářem a přístřeškem. Projekt výrazně oživil střed obce. Pozadí mu dotváří kamenné divadlo, obec zde plánuje vybudování nového Obecního úřadu. Realizace nám přinesla jednoznačné definování středu obce, který jsme postrádali.

  • Realizace:    30. 6. 2016 – 30. 10. 2016
  • Iniciátor:    Obec Hvozdná se svými občany a spolky
  • Investor:    Zlínský kraj – Program na podporu obnovy venkova, Obec Hvozdná
  • Další partneři:    koordinátor akce za obec – Ing. Miloš Drašar, technický dozor investora – Ing. Josef Říha
  • Projektant:    Ing. Jan Divila, Ing. Josef Říha
  • Realizační firma (firmy):    ALSPO ZLÍN s.r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy