header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Jedná se o šestibokou stavbu zvonice s hrázděným patrem postavenou kolem roku 1390, přízemí je z lomového kamene. Nejstarším zvonem je zvon Panny Marie z roku 1493. Bývaly tu další dva zvony, jeden z roku 1514, další z roku 1722, oba však byly zrekvírovány za první světové války. V roce 1934 bylo původní hrázdění patra překryto prkny. Zvonice sloužila nejen ke svolávání na pobožnosti a k odměřování času, ale v této chmelařské obci se jí využívalo i k sušení chmele. I když zvonice byla v roce 1958 připsána na seznam kulturních památek, postupně chátrala. Obnovy se dočkala až v novém tisíciletí.

V roce 2009 byla plechová krytina střechy nahrazena šindelem, byl vybudován nový krov a zničené trámy hrázdění vyměněny za nové. Postupně se opravila také zvonová stolice, vyměnily se podlahy a byl namontován ochranný systém proti blesku. V roce 2011 sem byla zavedena elektřina, dozdilo se hrázdění a pořídily se nové okenice. V závěrečné etapě rekonstrukce byla nově omítnuta dolní část zvonice. Zvonice je majetkem Římskokatolické farnosti Vetlá se sídlem ve Štětí.

Vše se zdařilo díky podpoře Ministerstva kultury, které práce hradilo z Program záchrany architektonického dědictví, dále prostřednictvím grantů Nadace Partnerství a Nadace Občanského fóra, s finanční pomocí Římskokatolické farnosti Vetlá, Občanského sdružení ZVONICE Lounky, obce Chodouny s přispěním místních sponzorů a sbírky mezi místními občany. Dnes je zvonice obdivována zejména cyklisty, protože se nachází na atraktivní cyklotrase Labská stezka. Počítá se také s jejím využitím pro výstavy a koncerty.

  • Realizace:    2009–2016
  • Iniciátor:    ZVONICE Lounky, z.s.
  • Investor:    Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury, Nadace Partnerství, Nadace Občanského fóra, Obec Chodouny, místní občané a podnikatelé, farnost Vetlá

http://zvonicelounky.webnode.cz/

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy