header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Síňová kaplička s barokní sochou sv. Jana Nepomuckého je stavba s empirovými prvky z první poloviny 19. století. Najdeme ji východně od obce, na hrázi rybníka při cestě k dnes již neexistujícímu mlýnu a hamru. Kaple i socha sv. Jana Nepomuckého byly ve špatném stavu. Proto byl zpracován projekt restaurátorských a stavebních prací k záchraně a rehabilitaci kaple a barokní plastiky, která je významným dokladem svatojánské úcty a charakteru kamenosochařské produkce v regionu v první polovině 18. století. Obnovu umožnila dotace z programu ministerstva kultury.
V roce 2016 byla provedena celková obnova kaple, která zahrnovala opravu vnitřních i vnějších omítek kaple. Omítky byly zvětralé a opadané, především v dolních partiích stavby. V havarijním stavu byla také plechová střešní krytina, vrcholová partie s křížkem zcela chyběla. Socha sv. Jana Nepomuckého měla mnohé mechanické defekty – chyběla část kříže, obě ruce a svatozář. Povrch sochy vykazoval tvarové i barevné úpravy, které byly vyžilé a uvolněné.
Před započetím prací byl proveden podrobný restaurátorský průzkum vnitřní výmalby a hmoty a polychromie sochy. Následně byly provedeny stavební práce – odtěžení terénu, položení drenáže kolem kaple a úprava okolí kaple. Byla provedena oprava krovu a montáž nové plechové krytiny v mědi včetně montáže měděné vrcholové cibulky a osazení vrcholového křížku. V souladu s provedeným restaurátorským průzkumem omítek byly zrestaurovány dochované vnitřní i vnější omítky. V interiéru byla přeložena žulová dlažba a restaurován kamenný sokl a socha sv. Jana Nepomuckého.

  • Realizace:    1. 7. 2016 – 31. 10. 2016
  • Iniciátor:    Obec Číměř
  • Investor:    Obec Číměř, Ministerstvo kultury – program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy