header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Areál Devět králů obec vybudovala na místě bývalého statku U Jáchů. Majitel marně sháněl kupce pro zdevastovaný objekt, který nabízel pouze výhodnou polohu ve středu obce. Právě ta přivedla obec Cehnice na myšlenku zchátralý statek odkoupit a postavit zde společenskou místnost pro aktivity místních dětí. Postupně se zde podařilo vybudovat velmi dobře vybavené víceúčelové společenské centrum pro potřeby obyvatel Cehnic, jehož součástí je i sezónní turistické infocentrum.
V r. 2003 byly v katastru obce objeveny archeologické nálezy ze střední doby kamenné a z mladší doby bronzové. Šlo o stavbu tzv. sociokultovní architektury, které je připisován sakrální, společenský i informační význam. Obec se rozhodla vytvořit repliku kamenného areálu, pojmenovaného Devět králů, a symbolicky ji instalovat na místě původního statku U Jáchů. V roce 2006 se podařilo získat finanční prostředky na úpravu exteriérů. Na tu v roce 2007 navázala výstavba společenského centra. Dokončením venkovního pódia v roce 2008 byla naplněna podoba celého areálu a Cehnice tak získaly komplexní kulturně společenské zázemí přímo v centru obce.
Areál Devět králů je využíván při pravidelných a tradičních akcích nejen pro děti a mládež, areál využívají všechny věkové kategorie občanů Cehnic. Koná se zde vítání občánků, rozloučení s žáky 9. tříd, prezentace zájmových kroužků ZŠ, pravidelná setkání klubu seniorů, taneční a tělovýchovné aktivity apod., odehrává se zde i další společenské a kulturní dění v obci, ať už jde o masopustní veselí, vynášení Morany, oslavy svátku Samain (keltské tradice), adventní koncerty, přednášky a semináře, ale také rodinné oslavy obyvatel obce.

  • Realizace:    2006 – dosud
  • Iniciátor:    Obec Cehnice
  • Investor:    Obec Cehnice s využitím finančních prostředků z projektů:
    • Exteriéry areálu, replika Devíti králů – POV MMR ČR (2006)
    • Výstavba společenského centra 2007 – POV MMR ČR (2007)
    • Open air areál Devět králů – POV z MMR ČR (2008)
  • Projektant:    Ing. arch. Václav Jankovec

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy