header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Město Černovice má ve svých místních částech mnoho drobných sakrálních staveb, kapliček, křížků a božích muk či pomníčků. Tyto stavby či stavbičky vznikaly v minulosti z důvodů, které dnes už mnoho lidí nevnímá jako podstatné, ovšem bez nich by naše země nebyla taková, jaká je. I dnes každá opravená kaplička nebo křížek udělá mnoho pro dobrý pocit z místa, kde žijeme.

Původně jsme zvažovali, že na opravy budeme čerpat dotace. Těch je naštěstí poměrně dost, ale po sečtení všech nákladů s administrativou dotace a všech možných omezení jsme se rozhodli opravit tyto stavby napřímo z rozpočtu města. Protože většinu prací dokážeme udělat vlastní silou nebo s místními řemeslníky, vychází taková oprava v čistých nákladech ve výsledku stejně jako s dotací.

Kapličky ve Stříteži i v Dobešově jsou hlavně ozdobou krajiny či vesnice, příjemným a milým prvkem, který snad trochu ukazuje, že nestojí vše jen na penězích a důležité jsou i jiné věci.

  • Realizace:    1. 4. 2016 – 25. 11. 2016
  • Iniciátor:    Jan Brožek, starosta města
  • Investor:    Město Černovice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy