header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

První vlak přijel do České Lípy od Bakova nad Jizerou 14. listopadu 1867, kdy byla trať dána do provozu společností České severní dráhy (BNB – „Böhmische Nordbahn Gesellschaft”). Posléze byly otevírány další tratě v režii této společnosti: do Rumburku (16. ledna 1869) a Děčína (4. července 1872). Dále přibyly další 2 železniční společnosti ÖLEG (1883) a ATE (1898), čímž se z České Lípy stal významný železniční uzel.
Na rok 2015 byla naplánována kompletní přestavba uzlu Česká Lípa a navazujících tratí, včetně přesunu nové výpravní budovy blíže k centru města a na místo bývalých železničních skladišť.
Požadavkem objednatele bylo vybudování nové moderní bezbariérové staniční budovy sloužící k odbavování cestující veřejnosti. Budova se měla skládat z prostor určených pro cestující, tzn. z čekárny, veřejných toalet (včetně toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace), výtahů a přístupových cest na jednotlivá nástupiště. Další část budovy měla zahrnovat prostory určené pro osobní pokladny a jejich provozní zázemí. Součástí projektu bylo i zpracování přístupu z veřejných komunikací z Bulharské ulice.
V současné době je stavba nové výpravní budovy ve zkušebním provozu, přesto je plně funkční a slouží k odbavení cestujících. Na vestibul pro cestující navazuje prostor osobních pokladen, včetně mezinárodní. Ve vestibulu jsou umístěny toalety pro cestující. Výpravní budova plynule navazuje na krytá nástupiště a podchod pro jednotlivá nástupiště. Po kolaudaci stavby bude podchod celkově otevřen a bude sloužit jako spojnice pro jednotlivé části České Lípy. Bezbariérový přístup z vestibulu je pak zajištěn osobním výtahem.

  • Realizace:    listopad 2015 – červen 2017
  • Iniciátor:    SŽDC, s.o.
  • Investor:    SŽDC, s.o.
  • Další partneři:    SUDOP Praha a.s., SŽDC, s.o. – Stavební správa západ, České dráhy a.s.
  • Projektant:    SUDOP Praha a.s.
  • Realizační firma (firmy):    Skanska a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy