header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Vše začalo výstavbou choceňsko-broumovské dráhy, která propojila tato dvě města už v roce 1873. Stavba byla svěřena vídeňské stavební firmě Hügel & Sager. Náchodská stanice, ke které náležel i samostatný objekt vodárny, byla otevřena 25. 8. 1875. První rozsáhlejší přestavba byla provedena v roce 1911, kdy byl stávající provozovatel, privátní společnost StEG, zestátněn Rakouskými státními drahami. Po zániku Rakouska-Uherska převzaly vlastnictví Československé státní dráhy. K další významné rekonstrukci výpravní budovy došlo v 70. letech minulého století.
Požadavkem objednatele bylo zachovat dominantní, typický ráz nádražní budovy, s moderním řešením interiéru 1.NP, s důrazem na světlo a co nejefektivnější využití volných ploch pro cestující s nabídkou komerčních služeb, které by měly produkovat zisk z nájmu ploch pro vlastníka budovy. Vlastní rekonstrukce výpravní budovy, která je zde prezentována, zahrnuje pouze část celkového záměru, významnou pro cestující veřejnost (přípojky inženýrských sítí, statické zajištění, nové dispozice 1.NP, WC pro cestující, kompletní vnitřní instalace, vytápění včetně výměníkové stanice).
V současné době je již třetím rokem v provozu nový autobusový terminál, plynule navazující na historickou nádražní budovu, která při zachování jak provozního, tak architektonického charakteru doznala zásadních změn. Byl vytvořen nový bezbariérový hlavní vstup do budovy, navazující přímo na část autobusového terminálu určenou pro výstup cestujících. Nově vzniklá komerční pasáž propojuje tento vstup do vestibulu výpravní budovy s osobními pokladnami, odkud je možný plynulý bezbariérový přístup k vlakovému nástupišti, nebo k odjezdovému stání autobusů. Na komerční pasáž navazují i nově uspořádané bezbariérové toalety pro cestující.

  • Realizace: 28. 7. 2015 – 27. 7. 2016
  • Iniciátor:    SŽDC, s.o.
  • Investor:    SŽDC, s.o.
  • Další partneři:    Město Náchod, České dráhy, a.s.
  • Projektant:    ASSPRO, projekční a inženýrská kancelář, s.r.o., Náchod, Ing. Jiří Vejvoda
  • Realizační firma:    GEOSAN GROUP a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy