header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Projekt byl připravován roku 2008 v úzké spolupráci Regionálního muzea v Mikulově a Archeologického ústavu AV ČR, který je partnerem a odborným garantem parku. Záměrem bylo postavit novou muzejní budovu přímo nad archeologickou lokalitou, přičemž podstatné nálezy by byly ponechátny in situ, a využít tak genia loci naleziště.
Archeopark se nachází na archeologické lokalitě staré 25 až 30 000 let, která byla prohlášena Národní kulturní památkou. Zohlednit bylo třeba nejenom v samotném průběhu výstavby, ale již ve fázi projekční, přísné požadavky památkové péče, spolu s faktem, že se archeologické nálezy nacházejí 4 m pod úrovní povrchu. A to tím spíše, že prezentace archeologických nálezů je jedním z hlavních důvodů vzniku celého projektu. To bylo důvodem pro založení stavby tak, aby její exteriér co nejméně narušoval přirozenou modelaci terénu a byly zachovány vysoké nároky na kvalitu projektu.

Archeopark Pavlov unikátním způsobem zpřístupňuje komplex sídlišť z období paleolitu, patřící v celosvětovém měřítku mezi přední archeologické lokality. Klasická muzejní prezentace i současné audiovizuální technologie, zpřístupňují to nejdůležitější, co vědecké výzkumy přinesly. Představena je historie výzkumů, dobové fotografie, dokumenty, materiální a duchovní svět tehdejších lidí, témata jako lov, každodenní život na sídlišti, umění a rituály, pohřbívání a magie, rekonstrukce hrobového celku, skládky mamutích kostí.

  • Realizace:    1. 11. 2014 – 29. 2. 2016
  • Iniciátor:    Regionální muzeum v Mikulově, p.o.
  • Investor:    Regionální muzeum v Mikulově, p.o.
  • Další partneři:    Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.,
  • Projektant:    architektonická kancelář Radko Květ
  • Realizační firmy:    Stavba: OHL ŽS, a.s., SKR stav, s.r.o., Expozice: Pixl-e, Amos design s.r.o., Via Aurea s.r.o.

www.archeoparkpavlov.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy