header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Zámecký park byl založen v polovině 17. století knížetem Ditrichštejnem jako okrasná zahrada s ovocnými stromy. Vývoj parku byl ovlivněn francouzskými styly, od roku 1880 byl zaveden styl anglického parku. V rámci obnovy byl asfaltový povrch dvou páteřních komunikací parkem nahrazen betonovou zámkovou dlažbou, vedlejší cesty v parku byly provedeny s krytem z nepraného štěrkopísku a byly obnoveny dvě zaniklé betonové fontány.
Byly pokáceny přestárlé dřeviny včetně starých habrových stěn, další stromy byly odborně ořezány a ošetřeny a tam, kde to bylo nutné, byly provedeny bezpečnostní vazby. Následovala výsadba nových alejových a parkových stromů, keřů, trvalek a trávníků.
Revitalizací zámeckého parku byla zakončena celková obnova zámeckého areálu. V minulých letech proběhla rekonstrukce hlavní budovy zámku (sídlo městského úřadu), jeho východního křídla (spisovna) a západního křídla (společenský sál, galerie, kavárna).
Park se stal po obnově příjemným místem pro relaxaci místních obyvatel i návštěvníků města. Ti mohou obdivovat např. strom zvaný „Opičák“ – jedná se o neobyčejně vzrostlou převislou formu buku lesního, který je 12 m vysoký a obvod kmene má úctyhodných 433 cm.

  • Realizace:    5. 3. 2014 –  30. 11. 2014
  • Iniciátor:    Město Lipník nad Bečvou
  • Investor:    OP Životní prostředí (1 128 874 Kč), Město Lipník nad Bečvou (376 292 Kč)
  • Projektant:    Ing. Alena Vránová, Ateliér LIST
  • Realizační firma:    ARES Lipník n. B., s.r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy