header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Kostelní náměstí se nachází v centru Mohelnice a je součástí městské památkové zóny. Uprostřed náměstí stojí Kostel sv. Tomáše, který několikrát vyhořel. V rámci obnovy byla postavena městská věž. V severní části náměstí je Městský dům, jenž je součástí městského opevnění a nacházela se zde šatlava, kde byl vězněn Kryštof Alois Lautner. Městská věž měla narušenou statiku krovu a nebyla přístupná veřejnosti. Městský dům byl vlivem vlhkosti narušen a hrozilo jeho zřícení. Kostelní náměstí mělo různé povrchy převážně z betonu a chyběl a zde odpočinková zóna.

Městská věž byla rekonstruována v roce 2015. Byl oraven krov, vyměněna krytina a věž zpřístupněna veřejnosti včetně vyhlídkového patra, které se nachází nad hodinami. Byly restaurovány kovářské prvky a konzervována kamenná korunní římsa a vřetenové schodiště. Městský dům byl odvodněn, proběhlo restaurování vnitřní historické výmalby, dům dostal novou fasádu a nová okna a vstupní dveře. Kostelní náměstí bylo zadlážděno žulovou dlažbou, bylo osazeno nové veřejné osvětlení, vznikla odpočinková zóna s pítkem. Při realizaci byly při výkopových pracích zakonzervovány hroby z bývalého hřbitova.

Kostelní náměstí se stalo klidovou zónou centra města pro trávení volného času všech generací. V Městském domě byla nově otevřena Galerie Lautner Mohelnice. Oblíbeným místem se stala zpřístupněná městská věž, ze které si lze prohlédnout nejen Mohelnici, ale i Hanou a Jeseníky včetně nejvyšší hory Pradědu. Pod vyhlídkovým patrem jsou zavěšeny tři zvony, které byly nově odlity umístěny do věže v roce 1992. Nová odpočinková zóna je hojně využívána k relaxaci a odpočinku návštěvníků muzea či kostela. Náměstí navazuje na revitalizované centrum města a nově upravený Park Pod Hradbami.

  • Realizace:    2014–2015
  • Iniciátor:    Město Mohelnice
  • Investor:    Město Mohelnice, ROP Střední Morava, Ministerstvo kultury ČR

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy