header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Podnětem pro celkovou revitalizaci ulice Na Skaličkách ve Mšeně byl velmi špatný technický stav všech povrchů komunikací, a také nevyhovující provozní uspořádání uličního koridoru. Schodiště v severní části ulice bylo dokonce nebezpečné pro chůzi. Zbývající prostor ulice byl členěn na středovou obslužnou komunikaci s oboustranně vedeným chodníkem. Chodníky však byly příliš úzké a parkování obtížné. Vozidla komplikovala provoz v ulici a znepřehledňovala dopravní situaci, což vedlo k ohrožování chodců.
Cílem projektu bylo tedy především zlepšení bezpečnosti chodců a zajištění přehledného a funkčního parkování. Revitalizace ulice také bezprostředně navazovala na již realizovanou celkovou obnovu centrální části města.

Při obnově byla zásadním způsobem změněna původní koncepce dopravního řešení v ulici. Bylo navrženo celkové zklidnění ulice formou „obytné zóny“, začínající u vjezdu z prostoru náměstí Míru. Povrch vozovek byl v celé šíři ulice sjednocen do jediné výškové úrovně a při obnově pěších a pojížděných ploch bylo použita pouze kamenná dlažba. Pomocí kovových ochranných sloupků byla při západní straně ulice vymezena nová jediná širší pěší trasa, navazující přímo na schodiště v severní části ulice. Pro parkování vozidel byly nově vyčleněny plochy podél východní fronty domů, což zajišťuje bezpečnou přehlednost prostoru a dobrou viditelnost chodců pohybujících se ulicí. Ke zvýšení komfortu a bezpečnosti přispěla také celková rekonstrukce veřejného osvětlení. Nákladnou rekonstrukcí prošlo i původní kamenné schodiště v severní části ulice a uliční prostor byl doplněn o nové prvky mobiliáře.

  • Realizace:    1. 5. 2012 – 4. 11. 2014
  • Iniciátor:    Martin Mach, starosta
  • Investor:    Město Mšeno (z vlastních zdrojů), Vodárny Kladno - Mělník, a.s. (výměna vodovodního řadu)
  • Projektant:    Ing. arch. Marek Prchal
  • Realizační firma (firmy):    SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy