header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Prostranství vedle kulturního domu, které dříve sloužilo jako stavební dvůr, nebylo léta udržované, jediná zeleň byla ta, která přerostla přes plot sousedního hřbitova nebo sběrného dvora. Plocha byla využívána jako parkoviště pro osobní automobily a autobusy, avšak neposkytovala důstojné podmínky. Když pršelo plocha se stávala jedním velkým bahništěm, a naopak, za sucha se zde neúměrně zvyšovala prašnost.
Starosta obce Jaromír Dohnal společně s Ing. arch. Stanislavem Vrubelem připravili anketu, ve které se ptali občanů, jak jsou s tímto místem spokojeni a zda by přivítali úpravu. Podle očekávání z ankety vyplynulo, že lidé spokojeni nejsou. Zastupitelstvo obce se tedy dalo do díla, připravilo projekt a čekalo se na vhodný dotační titul. V roce 2015 se naskytla možnost přes ROP Střední Morava zažádat o dotaci. Dotace byla poskytnuta ve výši 4 923 388,98 Kč a z vlastních zdrojů bylo použito 868 833,86 Kč.
Dnes se jedná o jedno z nejpěknějších míst v obci Soběchleby, z plochy bylo vytvořeno z větší části parkoviště, ale vešla se i klidová zóna. Je tu umístěno několik laviček sloužících pro odpočinek, nezapomnělo se ani na malé děti, pro které je zde také několik atrakcí. Kolem celé parkovací plochy je trávník osázený listnatými stromy. Tato zóna je využívána jak návštěvníky kulturního domu, tak i sousedního hřbitova. Za příznivého počasí je z tohoto prostranství pěkný výhled na Hostýnské vrchy.

  • Realizace:    11. 8. 2015 – 9. 11. 2015
  • Iniciátor:    Jaromír Dohnal, starosta obce
  • Investor:    ROP Střední Morava, Obec Soběchleby

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy