header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

První zmínka o hasičské zbrojnici v Jamnici (část Stěbořic) pochází z 1895. V roce 1920 se rozšířila o garáž a dřevěnou věž na sušení hadic. Výraznější opravy proběhly až v 80. letech (odstranění věže, nová střecha a opravena fasáda). Dle kroniky prováděli veškeré práce členové sboru svépomocí za materiální podpory obce. Čas ale ukázal, že zbrojnice již nevyhovuje. Kromě garáže v ní byly pouze dvě místnosti. Jedna z nich sloužila jako šatna pro jednotku požární ochrany. O druhou se členové dělili. Mládež zde trénovala uzlování, dospělí tu měli školení, nácviky a porady. Citelně chyběly toalety. Proto se členové sboru snažili o celkovou modernizaci.
Po dohodě s vedením obce vznikl projekt, ale jelikož se nezdařilo najít vhodný dotační titul, rozhodli hasiči, že přiloží ruku k dílu. Práce byly zahájeny na podzim 2013. Následující jaro začala demolice budovy, kdy zůstaly pouze základy a podlaha v garáži. Počátkem léta byla zbrojnice „pod střechou“. Pak pokračovaly práce uvnitř budovy. Rekonstrukce byla dokončena na jaře 2015 venkovním zateplením. Hasiči odpracovali okolo 2000 brigádnických hodin. Svépomocí provedli například betonáž základové desky, stropu a schodů, zhotovení a zateplení střechy, malování apod. Díky tomu byly náklady na rekonstrukci jen 2,5 mil. Kč.
Nová zbrojnice vytvořila dostačující zázemí nejen pro fungování jednotky požární ochrany, ale také pro družstvo žáků, které užívá klubovnu v horním patře. V horním patře je také zasedací místnost pro pořádání schůzí, školení jednotky požární ochrany i pro kulturní akce. Samozřejmostí je také kuchyňka, toalety a sprcha. Zbrojnice tedy odpovídá současným moderním požadavkům. I díky tomu se sbor dobrovolných hasičů v Jamnici může zdárně rozvíjet. I když jeho fungování záleží především na lidech, odpovídající zázemí má na úspěchu také nemalý podíl. Rekonstruovaná zbrojnice se stala novou dominantou Jamnice.

  • Realizace:    podzim 2013 – jaro 2015
  • Iniciátor:    Sbor dobrovolných hasičů v Jamnici
  • Investor:    Obec Stěbořice

http://sdhjamnice.wz.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy