header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Budova staré hasičské zbrojnice byla pro svou historii a stavební styl hrázděného zdiva Zastupitelstvem obce Zděchov prohlášena za kulturní dědictví venkova – památku místního významu. Vedení obce ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Zděchov chtělo budově navrátit původní vzhled a účel, vytvořit stálou výstavní expozici hasičské techniky a prezentovat zde historii hasičů v naší obci. Dříve byly velmi cenné exponáty SDH uloženy ve zcela nevyhovujících a nedůstojných prostorách.

Budova staré hasičské zbrojnice neodmyslitelně dotváří vzhled středu naší obce. Má také pohnutou historii – v části budovy totiž byla obecní šatlava, masna, márnice a útulek pro občany obce bez domova. Někteří občané navrhovali dokonce její demolici a rozšíření cesty. Zastupitelé obce si ale uvědomovali hodnotu této stavby. Bez spolupráce s SDH Zděchov by bylo však složité prosadit rekonstrukci. Nosnou myšlenkou od počátku proto bylo vybudovat důstojné místo pro umístění exponátů staré hasičské techniky.

Předmětem stavebních úprav byla oprava soklového kamenného zdiva, dodatečná hydroizolace stavby, celková obnova fasády objektu (výměna poškozených dřevěných prvků hrázděného zdiva, částečná výměna oken, rekonstrukce stávajících oken, výměna vstupních dveří, výměna vrat, výměna střešní krytiny. O budovu i exponáty se starají místní hasiči. Při obecních slavnostech je zbrojnice otevřena pro veřejnost. Máme velkou radost, že se rekonstrukce povedla, hodnotná stavba se zachránila a budova opět slouží svému účelu.

  • Realizace:    14. 3. 2012 – 27. 8. 2012
  • Iniciátor:    Ing. Tomáš Kocourek
  • Investor:    Obec Zděchov, Program rozvoje venkova – Osa IV. Leader – MAS Valašsko - Horní Vsacko
  • Další partneři:    Sbor dobrovolných hasičů ve Zděchově – Karel Hrbáček
  • Projektant:    Ing. arch. Miroslav Moll
  • Realizační firma (firmy):    RENO stavební VMM s.r.o., Valašské Meziříčí

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy