header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Hřbitov v naší obci se nachází v poměrně svažitém terénu a zejména senioři a lidé s pohybovými problémy zdolávali zatravněný svah s velkými obtížemi. První úkol byl tedy vybudovat lépe schůdné cesty a schodiště. Dále jsme chtěli navrátit hřbitovní bráně, která je zároveň i přístupem k unikátnímu tolerančnímu kostelu, podobu, jakou měla před lety.

Ačkoli s iniciativou přišla starostka obce, realizace nebyla vůbec jednoduchá. Nejprve jsme museli se zdejším farním sborem vyrovnat majetkoprávní záležitosti tak, aby hřbitov vlastnila pouze obec. Vzhledem k tomu, že hřbitov obklopuje národní kulturní památku – dřevěný toleranční kostel z 18. století – bylo nutné jednat i s památkáři. Pak se začal připravovat stavební projekt, což znamenalo jednání s dotčenými orgány a stavební řízení. V květnu roku 2016 byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby firmou, COLAS CZ, a.s., technický dozor investora vykonával Ing. Karel Trlica.

Dnes jsou na hřbitově ve Velké Lhotě vybudovány zpevněné plochy ze štípaného kamene o celkové ploše 240 metrů čtverečních. Dále byla vysazena nová zeleň, umístěn mobiliář, opraveny studny. Hřbitov slouží i jako příjemné zákoutí k odpočinku, zejména senioři přivítali nové lavičky, jelikož je zde krásný výhled do okolní krajiny. Projekt v hodnotě jednoho milionu korun, který byl podpořen Zlínským krajem (50% dotace), výrazně proměnil náš hřbitov jak po praktické, tak i estetické stránce.

  • Realizace:    10. 6. 2016 – 10. 7. 2016
  • Iniciátor:    Starostka obce Mgr. Jarmila Melichaříková
  • Investor:    Program obnovy venkova Zlínského kraje, Obec Velká Lhota ze svého rozpočtu (včetně prací, které nebyly součástí původního rozpočtu projektu – ořez stromů, opravy studní, nákup pítek a dalšího mobiliáře)
  • Projektant:    Ing. Karel Kuchař
  • Realizační firma (firmy):    COLAS CZ, a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy