header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Rekonstrukci autobusových zastávek začala obec připravovat již v letech 2011–2012, kdy Ředitelství silnic Zlínského kraje chystalo komplexní rekonstrukci průtahu silnice II. třídy č. 150 obcí Osíčko. Obec se tehdy zavázala vybudovat navazující nástupiště, chodníky a přístřešky. Projekt na stavbu přístřešků pro cestující vzešel z ideového návrhu zahradní architektky Ing. Jarmily Mikulíkové, se kterou obec spolupracuje již deset let. Její rukopis vtiskl tvář veškeré současné zeleni v obci.

V letech 2012 a 2013 obec postavila nové opěrné zídky u chodníků vedle silnice. Původní zídky byly betonové, beton se již rozpadal, proto byl nahrazen lomovým kamenem. Tato akce musela být provedena v předstihu ještě před rekonstrukcí silnice. Zídky obec stavěla svépomocí společně s kameníky z okolí. Při následující stavbě přístřešků pro cestující navrhla Ing. Mikulíková opět použití kamene, který logicky doplnila dřevem. Vznikl tím jistý společný architektonický prvek, který se pak objevuje i na ostatním mobiliáři v obci (lavičky, studna, odpadkové koše ...).

Krásné kamenné zídky nahradily někdejší rozpadlé betonové. Na místě dvou starých, nevzhledných, dožilých čekáren ze 70. let byly postaveny nové přístřešky, za které obec získala v roce 2015 diplom „Zlatá cihla“ v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku. V blízkosti zastávek vznikly příjemné oddechové parčíky, kde mohou občané či případní návštěvníci trávit volné chvíle. Společný architektonický prvek kámen a dřevo se jeví jako vhodně zvolená varianta pro jednotný ráz vesnické zástavby.

  • Realizace:    2012–2016
  • Iniciátor:    Starosta obce Osíčko
  • Investor:    Obec Osíčko

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy