header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V roce 2010 nově zvolení zastupitelé přišli s návrhem přestavět chátrající nevyužitý objekt původně mateřské školky na Obecní dům. Cílem bylo soustředit obecní instituce do jedné budovy a okolní prostory přestavět na parkoviště a náves pro setkávání občanů a pořádání obecních akcí.

Zpracování projektu bylo zadáno Ing. arch. Pavlovi Uhrmacherovi a Ing. arch. Jaroslavu Meluzínovi. Projekt OBECNÍ DŮM KAŠAVA byl rozdělen na tři částí: zateplení objektu a výměna tepelného zdroje (dotace z OPŽP), Obecní dům – stavební úpravy pro změnu účelu využití a Náves v obci Kašava – prostor pro setkávání obyvatel (dotace z ROP Střední Morava). Realizaci stavby prováděla firma ERGO VH spol. s r.o. Stavba byla zahájena v únoru 2014, podařilo se ji realizovat dle harmonogramu a ve velmi dobré kvalitě díky profesionalitě projektanta ing. Pavla Uhrmachera, stavbyvedoucího Lubomíra Macalíka a technického dozoru Ing. Karla Miče.

Rekonstruovaný objekt Obecního domu dominuje nové návsi. V přízemí budovy se nachází Obecní knihovna a zasedací místnost úřadu, a zároveň je celé přízemí zázemím pro veškeré akce konané na návsi. V 1. poschodí jsou kanceláře úřadu, a dále klubovna maminek, zkušebna muzikantů a prostor pro výuku ZUŠ Morava. Ve 2. poschodí se nachází archív, je zde zázemí ČČK, Dětského souboru Valášek a technické zázemí budovy. Nová náves je dlážděná plocha doplněná veřejnou zelení a slouží pro místní obyvatele i pro návštěvníky Kašavy jako místo pro setkávání, posezení, besedování, ale i pro společenské aktivity obce, zejména pro folklórní a sportovní akce.

  • Realizace:    15. 2. 2014 – 28. 5. 2015
  • Iniciátor:    Starosta obce Josef Jarcovják společně se zastupiteli
  • Investor:    Obec Kašava, OP Životní prostředí, ROP Střední Morava
  • Další partneři:    Stavbyvedoucí: Lubomír Macalík
  • Technický dozor: Ing. Karel Miča
  • Projektant:    Architekti: Ing. arch. Pavel Uhrmacher, Ing. arch. Jaroslav Meluzín
  • Realizační firma:    ERGO VH, spol. s r.o., Zlín

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy