header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Kalvárie u Mařenic je poutním místem již od 17. století, kdy zde byla poustevna U sv. Anny, jejíž okolí zdobily různé náboženské obrázky. Později byl do nevelké skály vytesán Boží hrob, nad nímž byl nejprve vztyčen kříž, na jehož místě pak sedlák Christof Schier vystavěl kamennou kapli, sestávající ze tří stupňovitě za sebou přistavěných místností. Ještě před 2. světovou válkou na Kalvárii pravidelně směřovala procesí z Mařenic, Heřmanic a Dolní Světlé, ale s odchodem původních obyvatel po roce 1945 tyto tradice zanikly a noví osídlenci nechali poutní místo zpustnout. Kaple se postupně rozpadla a sochařská výzdoba byla zčásti odvezena a zčásti zničena. Nakonec z kaple zůstala jenom zřícenina. První kroky k její obnově podnikal již v roce 1998 bývalý starosta pan Petr Tlustý.
Kaple na kopci Kalvárie v Mařenicích (455 m.n.m.) byla postavena pravděpodobně okolo roku 1681. Kolem roku 1700 byl ve skále vytesán oltář v podobě hrobu. V r. 1745 přibyly plastiky Panny Marie Bolestné a anděla. Roku 1750 byla původní kaple přestavěna do podoby, kterou zachytily fotografie z první poloviny 20. století. Svému účelu sloužila až do vysídlení původního německého obyvatelstva po druhé světové válce. Nízká religiozita nových obyvatel vedla k nezájmu o sakrální památky v regionu, což se nevyhnulo ani Mařenicím. Postupným chátráním došlo k devastaci veškerého památkového fondu v obci.
Na obnovu kaple se podařilo získat evropskou dotaci z Programu rozvoje venkova. Kaple byla v roce 2008 rekonstruována a v roce 2010 vysvěcena. Od té doby se u kaple koná vždy osm neděl po Velikonocích slavnost a bohoslužba.

  • Realizace:    10. 3. 2008 – 14. 6. 2009
  • Iniciátor:    pan Petr Tlustý, bývalý starosta
  • Investor:    Program rozvoje venkova – Osa III.2.2.b) – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, Obec Mařenice
  • Realizační firma:    PENTA spol. s r.o. Jablonné v Podještědí

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy