header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Starý hřbitov byl založen jako „morový“ v 16. století, a poté nebyl po mnoho užívaný. První seznámení s tímto místem bylo žalostné, smíšené pocity neúcty k předkům, kteří zde byli kdysi pochováni, s pocity respektu a pokory k přírodě, která po nás nemilosrdně zahladí stopy. Prostor byl zcela zaplněn náletovou vegetací a původně vysazenými stromy, poničenými věkem či nepřízní počasí, sotva znatelně ohraničen většinou rozvalenou kamennou zdí, která se mnohde ztrácela v sutinách promíchaných se zeminou a hromadou náhrobních kamenů a jejich zlomků obrostlých mechem a břečťanem.

Záměrem města byla obnova místa s cílem zachování genia loci tohoto pietního prostoru. Byly založeny nové cesty, které v půdorysu tvoří kříž, a v křížení cest je kříž vertikální, tedy jakési propojení mezi zemí a nebem. Na každou světovou stranu byly do nově obnovené kamenné zídky osazeny dřevěné brány, které symbolicky znázorňují otevření se do všech stran a jakési propojení živých s mrtvými. Byly ošetřeny cenné staré stromy, dosazeny nové keře, trvalky, dosety poničené travnaté plochy. Závěrečnou prací bylo osazení kamenných náhrobků po obvodu zdi.

Po téměř roce a půl je místo zcela proměněno. Nic není zničeno, lavičky s opěradly už získaly šedou patinu dřeva, z trávníku vykvetly první sněženky, nikdo nic nepošlapal, nic nechybí. Nedotčené jsou i lucerničky a poskládané zbytky nalezených kousků náhrobků okolo dřevěného kříže. Při pohledu z lavičky je návštěvník okouzlen výhledem na město, na královský hrad Radyně založený Karlem IV., na rotundu sv. Petra a Pavla, jednu z nejstarších v Čechách. Nepociťuje žádný stísněný pocit, ale klid a pokoru. Jakoby v tomto místě docházelo ke spojení věků.

  • Realizace:    1. 1. 2015 – 31. 10. 2015
  • Iniciátor:    Město Starý Plzenec
  • Investor:    Město Starý Plzenec, OP Životní prostředí
  • Projektant:    Bc. Jana Kadlecová, DiS, Druztová; Ludmila Georgievová, Plzeň
  • Realizační firma:    HD Strom s.r.o., Raková

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy