header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Původní stavba zůstala z bývalého gruntu, jehož pozemky se rozprodaly, je přes sto let stará. Dříve sloužila jako bytový dům pro několik rodin, později zde byla klubovna pro mládež a knihovna. V 90. letech zde byla opět vytvořena bytová jednotka, pro nevyhovující stav byl ale byt zrušen. V roce 2009 obec uspořádala dotazníkové šetření – průzkum spokojenosti občanů se životem v obci Radvanice spojený s návrhy na zlepšení. Na základě tohoto šetření i díky dalším podnětům občanů na veřejných jednáních vznikl záměr vybudovat multifunkční dům pro kulturní a společenské akce, a tím i obecní zázemí umístěné ve středu obce.
Vznikl projekt na rekonstrukci obecního multifunkčního domu s knihovnou, obecním úřadem a víceúčelovým sálem, vypracovaný Ing. Františkem Dohnálkem, vyřídila se stavební povolení a veškeré doklady pro stavbu. Odbourání hospodářských budov obec provedla svépomocí za podpory místních občanů. Poté si obec prostřednictvím agenturu AC Most zažádala o dotaci z Programu rozvoje venkova na rekonstrukci objektu včetně přístavby. podlaží a sálu se sociálním zázemím s kapacitou 120 osob. Žádost byla schválena až v roce 2012, v témže roce byla přestavba zahájena.
Multifunkční dům je dnes využíván nejen pro obecní akce. Konají se zde plesy, dětské karnevaly, divadelní představení pro děti i dospělé, přednášky, vystoupení známých osobností, schůze místních spolků, ale také svatby i soukromé oslavy pro široké okolí. Také zde bývají volby, pravidelně se zde cvičí jóga a hraje stolní tenis. V přízemí původní budovy je sídlo obecního úřadu, v patře knihovna s bohatým doprovodným programem a klubovna využívaná pro aktivity místních spolků i k soukromým akcím. K domu přiléhá výletiště sloužící jako zázemí ke konání tanečních zábav i místních hodů.

  • Realizace:    2. 7. 2012 – 31. 5. 2013
  • Iniciátor:    Zastupitelstvo obce Radvanice
  • Investor:    Obec Radvanice
  • Program rozvoje venkova – Osa III.2.1.2 Občanské vybavení a služby
  • Další partneři:    Místní občané a spolky
  • Projektant:    Ing. František Dohnálek, Dub nad Moravou
  • Realizační firma:    PSS Přerovská stavební, a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy