header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Kostel byl zbudován členy kazatelské stanice Drahanovice farního sboru Českobratrské církve evangelické v Olomouci. Počátkem 30. let byl od obce Drahanovice koupen pozemek a zadán projekt olomouckému architektovi Josefu Macharáčkovi, který propojil do jedné budovy kostel s farou. Loď kostela má jednoduchý obdélníkový půdorys, součástí kostela je fara s bytem faráře a společenskou místností. Členů během let ubývalo, kostel, delší dobu nepoužívaný, chátral. V roce 2011 Českobratrská církev nabídla kostel obci k odkoupení. S vizí, jak kostel využít, přišel starosta Ivo Richter.
Obec zde hned po odkoupení pořádá koncerty a výstavy. V roce 2014 se stav budov zhoršuje a vyžaduje rekonstrukci. Objekt zahrnuje kostel a faru s bytem faráře, tedy kuchyň a pokoje, prostor pro setkávání s farníky a příslušenství. Do fary se vchází ze zahrady obehnané nízkou kamennou zídkou. Fara je podsklepená a pod střechou kostela je půda přístupná po schodech. Vize –  vybudovat kulturní stánek v obci pro koncerty, výstavy, besedy, setkávání, otevřený i o víkendech, s expozicí věnovanou historii Drahanovic a okolí.
Výsledkem je v roce 2015 otevření Galerie U Kalicha. Budova má novou fasádu a okna, restaurovanou vnitřní malbu a dveře. Podařilo se zachovat nejen výmalbu, ale také portál i dřevěné lavice kostela. Byla instalována stálá expozice – panely s historií kostela a celé obce Drahanovice a dále informace o 28 rozhlednách Moravy a video o blízké rozhledně Kosíř. V bytě faráře je kuchyňka, technická místnost, informační místnost, sociální zařízení. Byla přistavěna veranda, která slouží jako hlavní vchod. V zahradě bylo opraveno posezení, koná se zde stavění a kácení máje nebo hraje živá hudba. Uvnitř bývají koncerty, výstavy, divadelní představení pro dospělé i děti, svatební i jiné obřady, besídky žáků školy a slavnosti k zakončení školního roku. Od dubna do října je otevřena galerie se stálou expozicí pro veřejnost o víkendech i v týdnu.

  • Realizace:    13. 2. 2014 – 30. 6. 2015
  • Iniciátor:    Starosta Ivo Richter
  • Investor:    Obec Drahanovice,  ROP Střední Morava
  • Další partneři:    MAS Region Haná, Mikroregion Kosířsko, Tiskárna TINA Olomouc, Zahrada Olomouc   
  • Projektant:    Ing. arch. Iveta Trtílková
  • Realizační firmay:    PROSTAS, s.r.o. Prostějov, ZAHRADA Olomouc s.r.o.

http://www.galerieukalicha.cz/

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy