header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V nejníže položené východní části obce Tučín bylo na Tučínském potoku v roce 1865 vybudováno plavisko pro koně. Celé dno i stěny byly zpevněny kamenem z místního travertinového lomu. Kromě plavení koní a napájení dobytka sloužilo také k zachycení splaveného bláta a vody z polí při prudkých bouřích. Rozměry asi 8x12 m nedostačovaly a plavisko často přeteklo a zaplavovalo i část obce. V průběhu let bylo mnohokrát čištěno, v posledních letech použitím těžké techniky, což znamená, že z původní kamenné nádrže mnoho nezbylo.
V roce 2010 byl proveden historicky první výlov plaviska. Byly vyloveny i dravé ryby bolen, kapři a sumci. Ryby do plaviska před léty nasadili místní zapálení rybáři. Ryby byly převezeny do rybníků v okolí. Místo plaviska byla vybudována retenční nádrž v rámci realizace Plánu společných zařízení z Komplexní pozemkové úpravy.

Nová retenční nádrž má objem téměř 7 000 m3. Zemní hráz je sypaná z místního materiálu, maximální výška hráze je 3,9 m. Šířka hráze v koruně je 3 m, délka hráze je 185 m. Součástí výstavby byla i cesta zpevněná asfaltem a cesta nezpevněná s travnatým povrchem s výsadbou liniové zeleně kolem retenční nádrže. Celkem bylo vysazeno 101 stromů a 1221 keřů. Nyní je v nové retenční nádrži zachytáváno mnohem větší množství vody z krajiny. Za dobu existence nádrže byla obec již několikrát ochráněna před zaplavením blátem a vodou při přívalových deštích. V roce 2016 byl z dotačního programu MZe ČR na vodní hladině postaven dřevěný altán pro pozorování vodní fauny a flory. Místo se stalo oblíbenou částí obce pro vycházky do přírody.

  • Realizace:    březen 2010 – říjen 2012
  • Iniciátor:    Obec Tučín
  • Investor:    Celkové náklady: 5 780 220,- Kč (s DPH) financováno z prostředků Ministerstva zemědělství na realizaci protipovodňových opatření
  • Další partneři:    Pozemkový úřad Přerov
  • Realizační firma (firmy):    Altán na hladině – Tesařství Jaromír Kříž, Jalubí

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy