header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Stav budovy chlévů v areálu zámku v Třebešicích, zařazeného na seznam ohrožených kulturních památek, byl řadu let havarijní. Celá desetiletí se zde neprováděla ani základní údržba, objekt chátral a postupně tak došlo k jeho celkové devastaci. Po roce 2002 se ve střední části budovy zřítila střecha a následně i tři klenební pole. Chyběly omítky, zdivo se vlivem povětrnosti a zatékání rozpadalo, fasády obrůstaly vegetací. Současný vlastník koupil celý areál v roce 2008, a to ve stavu naprosté destrukce. Téměř okamžitě pak začal s jeho obnovou, která byla úspěšně dokončena v roce 2013.
Nový nebo obnovený účel, popis stavu a možností využití po proměně Vlastníkům i realizačnímu týmu patří velké uznání – při obnově bylo postupováno mimořádně citlivě, veškeré nové konstrukce a prvky mají tradiční tvarové, řemeslné a materiálové provedení. Historicky hodnotná budova chlévů byla před jistým zánikem zachráněna doslova v poslední chvíli a její obnova je prvním zcela dokončeným krokem ke vzkříšení a oživení celého areálu zámku. Mimořádnost projektu pak spočívá především v tom, že obnova hospodářské budovy z 19. století nebyla v rámci areálu zámku odsunuta až na poslední místo. Důležité je vyzdvihnout, že vlastník chápe zámecký areál skutečně jako architektonický a funkční celek.

  • Realizace proměny: 2009–2013
  • Iniciátor proměny: Přátelé starého Podskalí
  • Další partneři realizace proměny: Národní památkový ústav

http://www.zamektrebesice.cz/

před Třebešice po Třebešice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy