header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Z O 03Renesanční Šlikovský zámek byl za vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských rozšířen a barokně upraven. Kamenný vstupní portál vytvořil v roce 1690 ostrovský sochař Martin Möckl. Rozsáhlá zámecká zahrada byla nazývána osmým divem světa. Do nynějšího zámeckého parku se vstupuje Bílou branou, jejímž autorem je kamenický mistr Paul Büttner. Po požáru Šlikovského zámku v roce 1691 upravil část směřující do zahrady dvorní stavitel Domenico Egidio Rossi na tzv. Pohledovou zeď. Roku 1809 přešlo ostrovské panství do majetku toskánských velkovévodů. V 70. letech 19. století byl zámek přestavěn podle plánů Damiana Klemma. V minulosti sloužil k různým účelům, za války byl pobočkou koncentračního tábora ve Flossenbürgu. Do roku 2012 zde sídlila SPŠ strojnická.
Po rekonstrukci se stal zámek sídlem městského úřadu. Součástí zrekonstruované Pohledové zdi je i vyhlídková plošina. Vnitřní nádvoří zámku, dnešní Dvorana, zastřešené prosklenou střechou, je prostorem, kde se snoubí historická a moderní architektura a vzniká prostor pro kulturní a společenské akce. Turisticky atraktivní jsou všechny nové expozice umístěné v zámku. Ve Dvoraně najdeme výstavy o historii zámku „Zámecký areál v proměnách času“ a „ Ze skrytých tajností zámku“ s exponáty nalezenými v průběhu jeho rekonstrukce. Významná je také expozice „Ostrovsko a hornictví“, která má dvě části. „Šlikové a mincování“, součástí je šlikovská stříbrná kazeta, která byla prohlášena za kulturní památku. Druhá část „Rudné dolování v Krušných horách“ mapuje historii hornictví v regionu.

  • Realizace proměny: 2012–2014
  • Iniciátor proměny: Město Ostrov
  • Další partneři realizace proměny: Ing. Roman Havlan – technický dozor investora, NPÚ Loket, Karlovarské muzeum – archeologický průzkum, Mgr. Miluše Kobesová – kurátorka a realizátorka expozice
  • Investor: Město Ostrov (převážná část nákladů), Program Cíl 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
  • Projektant: JURICA a.s. – zámek, BPO spol. s r.o. – Pohledová zeď
  • Realizační firmy: Zámek - JURICA a.s., Pohledová zeď – stavební a restaurátorské práce – TERRIGENA Art s.r.o.

www.dk-ostrov.cz

pred Ostrov po Ostrov Pohledová zeď před rekonstrukcí 2 Pohledová zeď 2 Pohledová zeď před rekonstrukcí Pohledová zeď - Zámecký areál Ostrov Zámek Ostrov - Dvorana během rekonstrukce Zámek Ostrov - Dvorana Zámek Ostrov - Dvorana 2 Dvorana skleněná střecha Zámek Ostrov - výstava Rudné dolování v Krušných horách Zámek Ostrov - výstava Šlikové a mincování

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy