header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Myšlenka přestavby špýcharu na vesnické muzeum vyšla ze skutečnosti, že obec disponuje vhodnou budovou, a zároveň místní obyvatelé nashromáždili mnoho archivního materiálu vztahujícího se k historii a životu obce. Tento objekt dříve sloužil jako skladiště, dlouhodobě chátral a neměl smysluplné využití. Budova byla staticky narušená, zatékalo do ní, na mnoha místech opadávala omítka a vzhledem k tomu, že leží na vyvýšené poloze téměř v centru obce, hyzdila okolí.
Díky projektu se podařilo v historické budově špýcharu vytvořit Muzeum tradic obce Soutice. V 1. podlaží je možné nahlédnout do obecních kronik a je zde i tvůrčí dílna, ve 2. podlaží je znázorněna cesta pitné vody ze Želivky do Prahy, dále je tu vystaveno zemědělské nářadí našich dědů a oblečení našich babiček, koutek hasičů, myslivců, rybářů a sportovců. Ve 3. podlaží mají svůj koutek spisovatel JUDr. V. Zamarovský a poslední majitel zámku JUDr. F. Elpl, dále je tu školní lavice s učebnicemi a fotografiemi žáků soutické školy. Návštěvník zde spatří i šicí stroje, kolovrátek, výrobky z krajky, kolébku a kočárek s miminkem. Díky projektu se podařilo zachovat historické dědictví obce a regionu, dopřát exponátům důstojné uložení a zajistit jejich zachování pro budoucí generace. Muzeum je využíváno pro prezentaci historie obce i pro podporu spolkového života.

  • Realizace proměny: 2009–2010
  • Iniciátor proměny: Alena Exnerová, starostka obce
  • Další partneři realizace proměny: PhDr. Libuše Váňová – libreto, Ing. Karel Drhovský a Jitka Ždychová – návrh vybavení a dispozice interiéru
  • Investor: Program rozvoje venkova – Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, Obec Soutice
  • Projektant: Ing. Josef Ždych
  • Realizační firma: Pegisan s.r.o., Plzeň

www.soutice.cz

před Soutice po Soutice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy