header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Centrální lázeňský park má v Poděbradech zvláštní postavení. Není jen parkem, ale vzhledem ke svému umístění v centru města plní i funkci komunikačního a kompozičního městského uzlu, tedy centrálního prostoru s pobytovou i společenskou funkcí. Je zeleným náměstím. Nadto je centrem urbanistické vize lázeňského města pro 2. polovinu 20. století (Regulační plán, arch. Jandy z roku 1938). Na konci století byl lázeňský park značně zanedbán, vegetační kostra se rozpadala, technické substance (cesty, vodní prvky, nábytek, osvětlení) byly v nefunkčním stavu.
Úkolem bylo respektovat hodnoty vrcholné éry lázeňského města, 30. let 20. století, a zároveň vytvořit architektonickou vizi parku a hlavní lázeňské promenády pro 1. polovinu 21. století. Současně bylo nutné zajistit generační kontinuitu vegetační stromové kostry parku.
Park lze z kompozičního hlediska rozdělit na 3 hlavní části – formálně řešenou, novoklasicistní severní část přiléhající k nádraží, střední část v novoanglickém stylu a část nejblíže náměstí – historicky nejstarší, ovšem s nejméně dochovanou stylovou autenticitou. Tato část byla pro nás nejsvobodnější, ovšem se zásadní kompozicí udržovanou již od roku 1908.

  • Realizace proměny: 2002–2007
  • Iniciátor proměny: Město Poděbrady
  • Další partneři realizace proměny: Ing. Božena Pacáková – specialistka zahradního a parkového umění Národní památkový ústav
  • Investor: Město Poděbrady
  • Projektant: New Visit s.r.o. (dříve ZAHRADA NAD METUJÍ s.r.o.) – Ing. et Ing. Tomáš Jiránek – hlavní projektant a architekt, Ing. arch. Marek Lehmann, Ing. Vlastimil Koupal
  • Realizační firmy: JHP spol. s r.o., ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA – Ing. Ivan Marek, GRANO Skuteč spol. s r. o.

www.mesto-podebrady.cz

před Poděbrady po Poděbrady

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy