header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Hlavním cílem rekonstrukce parku ve Veselíčku v letech 2010 a 2011 bylo vrátit zámecký park s francouzskou zahradou do podoby okolo roku 1930, kdy byl v zásadních rysech ukončen jeho vývoj – vystavěna nová kašna a bazén, založeny secesní květinové záhony a vysázeny některé dřeviny do parku. Zámek s parkem byl zapsán do státního seznamu kulturních památek v roce 1962. V roce 1994 převedlo Ministerstvo kultury zámecký park na žádost Obce Veselíčko do jejího vlastnictví.
Při rekonstrukci byla zejména obnovena zeleň. Staré a nemocné stromy musely být ošetřeny nebo pokáceny a nahrazeny novou výsadbou. Z 350 stromů jich bylo zachováno 160. V parku zůstalo 71 původních jehličnanů a 90 listnáčů. Zahradníci vysadili 110 nových stromů – 49 jehličnatých a 61 listnatých.
Do anglické části parku bylo vysázeno 10 tisíc keřů. Ve francouzské zahradě byly vytvořeny nové habrové stěny namísto 250 pokácených a ornamenty ze zhruba čtyř tisíců buxusů. Součástí obnovy byla také cesta s mlatovým povrchem. Staronovým prvkem v zámeckém parku je od roku 2010 rybníček s ostrůvkem. Jednalo se o obnovu rybníku v kompozičním středu parku umístěného v souladu s dochovanou terénní modelací. Jeho tvar včetně ostrůvku vychází z půdorysu, který se objevuje na katastrální mapě z roku 1830.
V roce 2012 se díky dotaci Olomouckého kraje ve výši půl milionu korun (druhou polovinu zaplatila obec) podařila rekonstrukce kamenných prvků ve francouzské zahradě (kašna, bazén, zdi, schodiště) a v roce 2013 obec z vlastních zdrojů ve výši milionu korun rekonstruovala celou jižní zámeckou zeď.

K ojedinělým druhům v zámeckém parku z hlediska botanického patří Topol chlupatý (Populus lasiocarpa), jehož pozůstatky najdeme nad jezírkem směrem k cestě. Z hlediska velikosti i druhu patří k ojedinělým Dub velkokvětý (Quercus macranthera), který se nachází dole pod jezírkem a má obvod 582 cm. Stejně významný je také Platan javorolistý (Platanus acerifolia Suttneri) ve svahu za zámkem a Platan západní (Platanus occidentalis), který přímo vítá návštěvníky parku u cesty vlevo při vstupu do parku. Ke vzácným botanickým druhům patří také Dub Turnerův (Quercus turneri var. Pseudoturneri).

 • Realizace proměny: 2009–2014
 • Iniciátor proměny: Obec Veselíčko
 • Investor:
  Projekt rekonstrukce zámeckého parku – dotace Operační program Životní prostředí 9 mil. Kč, 1 mil. spolufinancování obce
  Vytvoření vodní plochy – dotace z Programu rozvoje venkova, osa IV. LEADER
  Obnova kamenných prvků – dotace z Programu podpory kultury a památkové péče Olomouckého kraje
  Rekonstrukce jižní kamenné zámecké zdi – vlastní zdroje Obce Veselíčko

www.obec-veselicko.cz

před Veselíčko po Veselíčko  po Veselíčko

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy