header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Knížecí louka se rozkládá podél toku Třebůvky (Boršovského potoka) v bezprostřední blízkosti historického centra Moravské Třebové. Byla udržována sečením, ale podmáčený terén se nehodil k intenzivnímu zemědělskému využití. Proto byl zpracován projekt na vytvoření rekreačního areálu. V roce 2013 bylo v části louky vybudováno lokální biocentrum na podporu biodiverzity společenstev mokřadního a vodního typu – koryto potoka bylo přeloženo do nivy a byly vybudovány 4 tůně. Druhá polovina louky byla vyčleněna na sportovní aktivity – dráhu pro in-line bruslení a cyklostezku Brněnská – Gorazdova.
In-line stezka je tvořena čtyřmi drahami v základní šířce 3,0 m. Povrch dráhy je proveden z asfaltového betonu. Podél souběhu dráhy jsou zřízena odpočívadla vybavená lavičkami a dalším mobiliářem. Mezi jednotlivými in-line dráhami jsou navrženy propojovací větve, které zajistily okruhování celého systému drah a plynulé přejíždění mezi jednotlivými drahami. Celková délka in-line drah je přibližně 1,8 km. Součástí trasy je i lávka na in-line stezce, ta byla postavena v místě přemostění přes rameno řeky Třebůvky. Součástí projektu je i výsadba zeleně, která je plánována na rok 2015.

  • Realizace proměny: červen – září 2014
  • Iniciátor proměny: Město Moravská Třebová
  • Investor: Město Moravská Třebová
  • Realizační firma: STRABAG a.s.

www.mtrebova.cz

před 1 Moravská Třebová po Moravská Třebová

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy