header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

3 Příbor Piaistický klášter autor Rudolf JarnotObjekt nemovité kulturní památky - piaristické koleje - se nachází v Městské památkové rezervaci Příbor. Piaristickou kolej nechal postavit biskup Karel II. z Lichtenštejna v roce 1694 podle projektu kroměřížského řádového architekta Giovanni Pietra Tencally. Budova je barokního stylu, jednopatrová a trojkřídlá. Dispozice všech křídel je řešena jako příčný dvoutrakt. Obnova objektu probíhala od 90. let 20. stol. v několika etapách. Při opravách byla odkryta původní barokní iluzivní výmalba a oblázková dlažba z kamenů řeky Lubiny. V roce 2012 byla obnova piaristické koleje zcela dokončena a v roce 2014 byla zahájena revitalizace piaristické zahrady, která završí obnovu celého areálu.
Zrekonstruované prostory jižního a částečně západního křídla slouží pro potřeby Muzea Novojičínska. V obnoveném prvním patře západního křídla dnes sídlí městská knihovna, v jižním a východním křídle Základní umělecká škola. Přízemní prostory v západním křídle, kde se nachází jednací místnost zastupitelstva města, obřadní síň v bývalém refektáři a salónek, využívá pro své potřeby město. Tyto prostory jsou také pronajímány ke komerčním účelům. V rámci obnovy byly zrestaurovány i fasády objektu včetně obnovení sgrafitové výzdoby, která tak ozřejmuje původní podobu piaristické koleje.

  • Realizace proměny: 1993–2012
  • Iniciátor proměny: Město Příbor
  • Investor: Město Příbor, Ministerstvo kultury ČR, ROP Moravskoslezsko
  • Projektant: Ing. arch. Zdeněk Tupý
  • Realizační firmy: Stavex Opava, Novojická stavební společnost spol. s r.o., Nosta, s.r.o., STAV MORAVIA spol. s r.o., PYROMA s.r.o.., RESA - sanace a rekonstrukce, spol. s r.o.

www.pribor.cz/www/cz/piaristicky-klaster-kolej-a-gymnazium

1 Příbor Piaistický klášter autor Rudolf Jarnot 2 Příbor Piaistický klášter autor Rudolf Jarnot 4 Příbor Piaistický klášter autor Rudolf Jarnot

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy