header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 PAK Dolni Ujezd titulSnad o žádných veřejných budovách nelze s takovou jistotou říct, že jimi prošli všichni lidé, jako o školách. Naše škola byla vystavěna v roce 1910 jako druhý objekt v obci určený k základnímu vzdělávání občanů. Během více jak stoleté historie v budově proběhlo několik dílčích rekonstrukcí a stavebních úprav. V roce 1983 byl přistavěn nový učebnový pavilón a v rámci „architektonického sjednocení“ byla na historické budově demontována původní okna, osazena okna s velkoplošnými skly a proveden sjednocující nátěr fasády, který zcela zakryl nebo potlačil původní architektonické prvky historické budovy. Od roku 1993 bylo díky podpoře z Programu obnovy venkova přistoupeno k postupné cílené rekonstrukci budovy se záměrem odstranit závady a nevhodné stavební zásahy z minulosti a uvést objekt do stavu co nejvíce se přibližujícímu podobě z roku 1910.
K nejrozsáhlejším stavebně rekonstrukčním opravám na historické budově došlo v roce 2012 v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti v areálu ZŠ Dolní Újezd“. Při akci, která byla zaměřena především na výměnu zdroje tepla (vytápění plynovými kotli bylo nahrazeno vytápěním tepelnými čerpadly země-voda pohaněnými plynem), byla na historické budově vyměněna okna a provedena kompletní rekonstrukce celé fasády, včetně výměny pozinkovaných klempířských prvků za měděné. Nově osazená okna jsou dřevěná euro okna s izolačním dvojsklem, ovšem ve stejném členění jako původní okna. Rekonstrukce fasády spočívala hlavně v opravě a nových nátěrech omítky, v opravě ornamentální výzdoby a restaurování štukového reliéfu. Nenápadná elegance s citlivým vyzdvižením detailů, tak by se dal charakterizovat „nový kabát staré školy“.

  • Realizace: 20. 6. 2012 – 12. 10. 2012
  • Iniciátor proměny: Obec Dolní Újezd
  • Investor:
    • Obec Dolní Újezd
    • Operační program Životní prostředí
  • Další partneři realizace proměny: Energy Benefit Centre a.s. – projektant technického řešení a TDI.
  • Projektant: Ing. arch. Radim Bárta (návrh barevného řešení a členění fasády), BcA. Petr Rejman (návrh oprav ornamentální výzdoby a štukového reliéfu)
  • Realizační firma: PKS INPOS Žďár nad Sázavou (generální dodavatel), stavební firma Jan Večeře (oprava, doplnění a nátěry fasády), BcA. Petr Rejman (provedení oprav ornamentální výzdoby a štukového reliéfu)

01 PAK Dolni Ujezd pred 02 PAK Dolni Ujezd po 03 PAK Dolni Ujezd 04 PAK Dolni Ujezd 05 PAK Dolni Ujezd 06 PAK Dolni Ujezd 07 PAK Dolni Ujezd 08 PAK Dolni Ujezd 09 PAK Dolni Ujezd 10 PAK Dolni Ujezd 11 PAK Dolni Ujezd 12 PAK Dolni Ujezd 13 PAK Dolni Ujezd 14 PAK Dolni Ujezd 15 PAK Dolni Ujezd 16 PAK Dolni Ujezd 17 PAK Dolni Ujezd 18 PAK Dolni Ujezd 19 PAK Dolni Ujezd

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy